TSKH.Lương Văn Kế

In
PDF.

1. Sơ lược lí lịch

- Họ và tên: Lương Văn Kế (1954-2015)

- Nơi sinh: Hà Nội

- Học vị và chuyên môn đào tạo:
+ Tiến sĩ Khoa học (Dr. habil., 1998, Đại học Johannes Gutenberg, Mainz, CHLB Đức);
+ Tiến sĩ Hán học (Dr. PhD of Sinology, 1991, Đại học Humboldt Berlin, CHLB Đức);
+ Cử nhân Ngữ văn (ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1982); Cử nhân Tiếng Trung Quốc (ĐH Hà Nội, 1977); Quan hệ quốc tế và Giáo học pháp đại học (Diploma, 1991-1992, ĐH Kassel),

- Tu nghiệp: Phương pháp nghiên cứu Khu vực học (2001, Đại học Humboldt Berlin), Chính trị và Văn hoá châu Âu (2003-2004, 2006, Đại học Mainz), Khảo cứu về Văn hoá và Xã hội Hoa Kì (2009, Washington – New York – California).

- Chức vụ:

+ Chủ nhiệm Bộ môn Châu Âu học (2005- đến 2013)

+ Chủ nhiệm Bộ môn Khu vực học (2000-2004).

- Thời gian công tác tại Trường: từ 1978.

- Địa chỉ liên hệ:

+ Điện thoại: 0903 292 627

+ Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Lí thuyết về Khu vực học

- Nhập môn Châu Âu học

- Lịch sử – văn hoá – Chính trị Châu Âu

- Các cường quốc Châu Âu (Dẫn luận)

- Tôn giáo học ngoài Marxist

- Lí thuyết Liên văn hoá

- Văn hoá và Chính trị CHLB Đức

- Văn hoá và Triết học Trung Quốc

- Ngữ văn học so sánh

3. Các công trình đã công bố

3.1. Bài báo khoa học:

1. Những dự báo về bất ổn xã hội ở thời kì Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển trung bình (2010-2020), State project KX04.12/06-10, Branch VI, 2010

2. Các vấn đề về xã hội dân sự, công bằng và tiến bộ xã hội ngày nay ở Việt Nam, State project KX04.12/06-10, Branch VI, 2010

3. Bài học về giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn vè phát huy nền văn hoá dân tộc, State project KX04.12/06-10, HĐLLTƯ, Branch VI,2010

4. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với đời sống văn hoá-xã hội và cách thức ứng xử, State project KX04.12/06-10, Branch VI,2010

5. Khái niệm độc lập tự chủ quốc gia nhìn từ góc độ văn hoá xã hội, State project KX04.12/06-10, Branch VI, 2010

6. Giá trị dân chủ Phương Tây và ảnh hưởng đến nước Nga từ 1991 đến nay, Nghiên cứu Châu Âu, no. 5/2010, Hanoi 2010

7. Mô hình Kinh tế thị trường xã hội Đức và kảh năng vận dụng cho Việt Nam, Văn phòng cấp uỷ, no. 4, Hanoi 2010

8. Hình dung của giới trí thức Việt Nam về mô hình Kinh tế thị trường xã hội Đức và khả năng vận dụng cho Việt Nam, Proceeding conference organized by Goethe Institution and the USSH, Hanoi 2010

9. Phương thức cấm quyền của các chính đảng Phương Tây, Thông tin tư liệu chuyên đề phục vụ lãnh đạo, Hanoi 2010

10. Giải pháp cho quan hệ giưã tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội ở một số nước Phương Tây, Kỉ yếu, HTKH Đtài NN KX04.13/06-10,3/2010, National Economics University, Hanoi 2010

11. Sự hình thành và phát triển của các đảng chính trị Phương Tây, Châu Mĩ ngày nay, no. 140, Hanoi, 2010

12. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội: Kinh nghiệm một số nước Phương Tây, Lí luận chính trị, no. 3, Hanoi 2010

13. Mô hình Kinh tế thị truờng xã hội Đức và khả năng vận dụng cho Việt Nam, Conference proceeding on National Science, Tuan Châu 12/2009

14. Phát hiện mới về truyền thuyết Thánh Gióng:Phù đổng thiên vương cứu mẹ, Lễ hội Thánh Gióng, Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Culture and Information Publisher, Hanoi, 2009

15. Chiến lược phát huy các giá trị văn hoá truyền thống và vai trò của văn hoá truyền thống trong phát triển kinh tế – xã hội thời kì 2011-2020, Subject112, Proposal of “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC THỜI KÌ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045″,12/2009, Ministry of education and training, 2009

16. Một số yếu tố cơ bản trong hệ giá trị Mĩ, State project KX03/06-10, Nam Dinh, 2009

17. Quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá và con người ở một số nước Tây Âu, State project KX04.17/06-10, Hanoi 3/2010

18. Quan hệ giữa hội nhập quốc tế và phát triển văn hoá, xã hội trong kí nguyên toàn cầu hoá, State project KX04.17/06-10, Vietnam Academy of Social Sciences, Vinh Yen 2009

19. Ảnh hưởng của giá trị Phương Tây đối với Hiến pháp Nhật Bản 1946, Nghiên cứu Đông Bắc Á, no. 103, Hanoi 2009

20. The Impacts of western political Values on Vietnam, Conference proceeding on Die Zukunft des Wissen), Mainz University, Mainz, 2009

21. Văn hoá lãnh đạo: Những câu chuyện từ Phương Tây, State project KX03.17/06-10, no. 5, Hanoi 2009

22. Ảnh hưởng của hệ giá trị chính trị Phương Tây đối với sự phát triển của xã hội Đông Á – Trường hợp Trung Quốc, Nghiên cứu Trung Quóc, no. 4, Hanoi 2009

23. Toàn cầu hoá văn hoá – Nội dung và hậu quả, Nghiên cứu Châu Âu, no. 102, Hanoi 2009

24. Ảnh hưởng của hệ giá trị Phương Tây đối với sự phát triển của văn hoá và con người Việt Nam, State project KX03.06/06-10, Hanoi 2008

25. Alliance of Civilizations and Possibility of an Alliance of East Asian cultures, Peking-Forum of Harmony of Civillizations, Beijing, 11/2008

26. Nhất nguyên chính trị và đa nguyên văn hoá ở Việt Nam, State project KX03.06/06-10, Ho Chi Minh City 2008

27. Toàn cầu hoá văn hoá – Những khía cạnh phương pháp luận, State project KX03.09/06-10, Ho Chi Minh City, 2008

28. Toàn cầu hoá văn hoá và vị trí của văn hoá Việt Nam, State project KX03/06-10, Hanoi 2008

29. Tính sáng tạo trong văn hoá Phương Tây nhìn từ góc độ kinh tế, Nghiên cứu Châu Âu, no. 97, pp.56-65, Hanoi 2008

30. Quá trình ra đời và mở rộng Liên minh Châu Âu (EU) nhìn từ góc độ liên văn hoá, Nghiên cứu Châu Âu, no. 94, pp.11-18, Hanoi 2008

31. Từ Đảng của Chủ nghĩa xã hội dân chủ đến Đảng Cánh tả: Một xu thế mới trong nền chính trị Đức, Nghiên cứu Châu Âu, no. 88, pp.11-23, Hanoi, 2008

32. Phương pháp xác định sức mạnh tổng hợp quốc gia, Châu Mĩ ngày nay, no. 114, pp.33-40, Hanoi 2007

33. Các yếu tố cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia, Châu Mĩ ngày nay, no. 115, Hanoi 2007

34. Các phương pháp phân tích chính trị ở Châu Âu hiện đại, Nghiên cứu Châu Âu, no. 82, pp.36-44, Hanoi, 2007

35. Chính trị học so sánh và loại hình khu vực chính trị Tây Âu, Nghiên cứu Châu Âu, no. 80, pp. 50-59, Hanoi, 2007

36. Vai trò của Nhà nước trong nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời đại toàn cầu hoá, Conference proceeding on State and Science in an effective intellectual economy, pp. 46-61, Hanoi, 2007

37. Quan điểm phân tâm học về nguồn gốc của văn hoá và tôn giáo dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác, Conference proceeding on Modern Western Philosophy in the 20th century, pp. 404 – 427, Hanoi, 2007

38. Con đường trở thành đảng cầm quyền hiện đại của Đảng xã hội dân chủ (SPD) ở CHLB Đức, Nghiên cứu Châu Âu, no. 77, pp. 15-26, Hanoi, 2007

39. “Vietnamese – Without Veneer” – Tiếng Việt không son phấn – Một cái nhìn miêu tả về Tiếng Việt của Nguyễn Đình Hoà, Nguyễn Thiện Giáp (Ed.) Lược sử Việt ngữ học, Vol. 2, pp. 405 – 422, Education Publisher, Hanoi, 2007

40. Hài hoà lợi ích dân tộc và lợi ích khu vực: Kinh nghiệm hội nhập của Châu Âu cho Đông Á, Nghiên cứu Châu Âu, no. 75, pp. 3-16, Hanoi, 2006

41. Con đường trở thành đảng cầm quyền hiện đại của Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) ở CHLB Đức, Nghiên cứu Châu Âu, no. 73, pp. 14-26, Hanoi, 2006

42. Bức tranh lịch sử phát triển của hệ thống đảng chính trị hiện đại ở Cộng hoà Liên bang Đức, Nghiên cứu Châu Âu, no. 67, pp. 26-33, Hanoi, 2006

43. Bản chất văn hoá – nhân văn của quan hệ sở hữu và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, Conference proceeding on Economy of social market, Hanoi 2006

44. Văn hoá với tư cách tiền đề của hội nhập kinh tế: Những kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam, Thông tin khoa học xã hội, no. 276, pp 32-39, Hanoi, 2005.

45. Đảng chính trị cầm quyền ở CHLB Đức, Project “Vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản”, Institute of world economics and politics, Hanoi, 2005

46. Đặc điểm chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ của CHLB Đức và sự hỗ trợ của Đức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Conference proceeding on Role of middle and small enterprises in the economy, pp. 259-282, World Publisher, Hanoi, 2005

47. Nhìn lại chính sách hợp tác kinh tế và hợp tác phát triển của CHLB Đức với Việt Nam, Conference proceeding on Vietnam-EU Relations Achivement and Prospect, Hanoi, 2005

48. Quy chế của WTO thử nhìn dưới góc độ văn hoá ứng xử, Conference proceeding on Vietnam and its process to join WTO, pp. 333-354, World Publisher, 2005

49. The Evolution of modern Political Sciences in Western Europe – A comparative View, Report of scientific Results on European Studies ProgrameVietnam/ ESPV, Hanoi, 2004

50. Vài nhận xét về châu Âu học tại các đại học Việt Nam và chiến lược phát triển ngành châu Âu học, Conference proceeding on European Studies Program in Vietnam, no. 4, pp. 65-71, Hanoi, 2004

51. Nhân tố văn hoá trong tiến trình khu vực hoá và toàn cầu hoá, Conference proceeding on Globalization and its Impacts on the Integration of Vietnam, pp. 63-80, World Publisher, Hanoi, 2003

52. Khái niệm văn hoá và những đặc điểm Châu Âu truyền thống trong văn hoá Đức, Nghiên cứu Châu Âu, no. 54, pp. 101-110, Hanoi, 2003

53. Nhân tố văn hoá trong tiến trình khu vực hoá và toàn cầu hoá – Trường hợp Liên minh Châu Âu, Nghiên cứu châu Âu, no. 48, pp. 3-11, Hanoi, 2002

54. Vị trí địa chiến lược của vùng đất Chương Dương – Bộ Đầu trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn , Tản Viên Sơn, no. 9&10/2001, pp. 59-64, Ha Tay, 2001

55. Các khuynh hướng nghiên cứu Hán học ở Châu Âu ngày nay, Nghiên cứu Trung Quốc, no. 30, pp. 37-47, Hanoi 2000

56. Tâm hồn siêu thoát và quan điểm duy mĩ tích cực trong Du Ngũ Hành Sơn xướng hoạ tập của tiến sĩ Nguyễn Văn Lí, Proceeding of Vietnamese Studies-VNU conference, pp. 209-219, Hanoi, 2000

57. Năm 1998 – Bước ngoặt chính trị thứ hai của lịch sử Đức đương đại, Nghiên cứu Châu Âu, no. 24, pp. 37-45, Hanoi, 1998

58. Bước phát triển mới của quan hệ văn hoá Đức – Việt: Viện Goethe giữa phố cổ Hà Nội, Nghiên cứu Châu Âu, no. 20, pp. 68-76, Hanoi, 1998

59. Đôi nét về cống hiến của Văn miếu Bắc Ninh trong di sản văn hoá dân tộc, Proceeding of Bac Ninh’s cultural office, Bac Ninh, 1998

60. Khái niệm từ với vấn đề tự động hoá việc phân ranh giới từ tiếng Hán, Thông báo Hán Nôm 1997, pp. 239-258, Hanoi, 1998

61. Fremdsprachliche Einflüsse auf Wortbildungsprozesse im Vietnamesischen (with Dr. Kathrin Raitza), Ingrid Wessel (ed.): Nationalism and Ethnicity in Southeast Asia, Vol. 4/1, pp. 367-390, Hamburg, 1995

62. Giá trị dân chủ Phương Tây và ảnh hưởng đến nước Nga từ 1991 đến nay. Nghiên cứu Châu Âu, 2010.

63. Cultural Alliance and the Posibility of cultural Alliance bw. Vietnam and DPR of Korea. HTQT, National University Kim Il Sung, Triều Tiên, 2011.

64. From Utopia to Reality: Some Experiences on political Transformation in Vietnam since 1990. University Santiniketan, India, 2011.

65. The Impacts of political Values on political Transformation in Vietnam. Konrad Meisig (ed.): Die Zukunft des Wissens, CHLB Đức, 2011.

66. Đặc điểm của các đảng dân chủ xã hội Anh, Đức, Thuỵ Điển. HTQH, HVQG HCM, 2011.

67. Hệ thống chính đảng và cơ sở pháp luật của các đảng dân chủ xã hội cầm quyền ở Châu Âu (Phần I). Tạp chí Thông tin khoa học HVQG HCM, 1/2012.

68. Hệ thống chính đảng và cơ sở pháp luật của các đảng dân chủ xã hội cầm quyền ở Châu Âu (Phần II). Tạp chí Thông tin khoa học HVQG HCM, 2/2012.

69. Quá trình hình thành Liên minh Châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị. Nghiên cứu Châu Âu, 3/2012.

70. Quá trình liên kết và mở rộng Liên minh Châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị. Đối ngoại, 7/2012.

71. Quan hệ giữa tăng truởng kinh tế và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội: Kinh nghiệm một số nước Tây Âu, đặc biệt là Cộng hoà liên bang Đức và khả năng vận dụng cho Việt Nam. In trong: Tạ Ngọc Tấn (cb.): Laođộng, tiền lương, an sinh xã hội, 2012.

72. Các quy tắc sử dụng sức mạnh quốc gia. Châu Mĩ ngày nay, 8/2012.

73. Hệ hình chuyển động địa chính trị. Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, 8/2012.

3.2. Sách chuyên khảo và giáo trình:

1. Der Einfluss des Chinesischen auf die vietnamesische Sprache (Ảnh hưởng của tiếng Hán đối với tiếng Việt), Hamburg – Munster, Đức, 1994.

2. Vietnamesischlehrbuch (Giáo trình Tiếng Việt), Hamburg, Đức, 2002, Tái bản 2009

3. Phác thảo chân dung đời sống văn hoá Đức đương đại, Hà Nội 2004

4. Thế giới đa chiều. Lí thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực. Chuyên khảo, Hà Nội 2007

5. Đảng chính trị Phương Tây và CHLB Đức, Hà Nội 2009

6. Giáo trình Nhập môn Khu vực học, Hà Nội, 2010

7. Văn hoá Châu Âu: Cội nguồn, thành tựu, hệ giá trị, Hà Nội 2010

8. Văn hoá Bắc Mĩ: Cội nguồn, thành tựu, hệ giá trị, Hà Nội 2010

9. Địa chính trị: Tương tác giữa chính trị và không gian (Phần I), Hà Nội 2010

10. Hệ giá trị Âu Mĩ và ảnh hưởng đối với thế giới và Việt Nam, Hà Nội 2010

11. Văn hoá Châu Âu: Lịch sử – Thành tựu – Hệ giá trị. Nxb Giáo dục VN, 2010.

12. Giáo trình Nhập môn khu vực học. NxbĐHQGHN, 2011.

13. Nghiên cứu quốc tế: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn (chủ biên). NxbĐHQGHN, 2011.

14. Văn hoá Bắc Mĩ trong toàn cầu hoá (chủ biên). Nxb Giáo dục VN, 2011.

15. Ảnh hưởng của văn hoá Tây Âu, Bắc Mĩ đối với thế giới và Việt Nam. Nxb CTQG, 2012.

3.3. Sách dịch và giới thiệu:

1. Sigmund Freud: Nguồn gốc của văn hoá và tôn giáo

2. Hans-Rimbert Hemmer: Toàn cầu hoá với các nước đang phát triển

3. Viện quốc tế Konrad-Adenauer: Từ điển tường giải Kinh tế thị trường xã hội

4. Kim Chính Côn (Trung Quốc): Đại cương ngoại giao học hiện đại – Giáo trình thế kỉ XXI

5. Marrio Telos (chủ biên): Mở rộng Liên minh Châu Âu và Chủ nghĩa khu vực mới

3.4. Các đề tài, dự án đã và đang tham gia:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ tham gia Thời gian Cấp quản lí
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)
1. Chương trình nghiên cứu châu Âu tại Việt Nam ESPV

Thành viên chính của Nhóm nghiên cứu (Research Team)

2002-2005 Hợp tác quốc tế giữa Viện KHXH Việt Nam và Uỷ ban Châu Âu
2. Chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về Khoa học công nghệ

Thành viên chính

2000-2003 Độc lập cấp nhà nước do Học viện chính trị quốc gia HCM chủ trì
3. Nghiên cứu hệ thống đảng cầm quyền ở một số nước tư bản chủ nghĩa

Thành viên chính, đề tài cá nhân: Đảng cầm quyền ở CHLB Đức

2004-2005 Đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình KX10/04, Viện KHXHVN
4. Những nét đặc sắc của văn hoá Đức đương đại

Chủ trì

2002-2004 Đề tài cơ bản cấp ĐHQG Hà Nội
5. Đảng chính trị trong hệ thống chính trị hiện đại CHLB Đức

Chủ trì

2006-2008 Đề tài đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội
6.Đề án Chính phủ

“Xây dựng chiến lược phát triển đất nước thời kì đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch & Đầu tư,

Chuyên đề số 112

2008-2010 Chính phủ (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)
7. Quan hệ giữa độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá

Thành viên chính, Chủ nhiệm nhánh VI: Quan hệ giữa hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hoá

2008-2010 Đề tài cấp NN KX04.12/06-10, Hội đồng lí luận TW

Nghiệm thu loại xuất sắc

8. Ảnh hưởng của văn hoá Tây Âu, Bắc Mĩ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hoá.

Chủ nhiệm đề tài

2008-2010 Đề tài NN KX03.09/06-10, Trường ĐHKHXH&NV chủ trì

Nghiệm thu loại xuất sắc.

9. Sức mạnh mềm văn hoá Trung Quốc

Chủ nhiệm nhánh IV

2011-2013 Quỹ Nafosted Nhà nước
10. Lí thuyết địa chính trị và địa chính trị của Việt Nam hiện nay

Chủ nhiệm

2011-2013 Trọng điểm nhóm A, ĐHQGHN

Comments  

 
0 #1 markowe zegarki 2014-06-23 22:37
Thanks for sharing your thoughts about MetaKeys. Regards
Quote
 
 
0 #2 dự án an bình city 2016-08-10 01:24
Chung cư An Bình City Phạm Văn Đồng [Mới Nhất]
: Chính sách bán hàng + Mặt bằng + Bảng giá +
Tiến độ dự án. Gần Hồ điều hòa, bàn giao
Q4/2017.Hotline : 097 11 55 6 55

an bình city phạm
văn đồng

chung cư an bình city phạm văn đồng
Quote
 
 
0 #3 massage lyon 2017-05-23 03:42
Mais, de fauves, il ne s'en trouve point, ce
qui provoque cette boutade de Pinchinat: Notre
gouverneur, Cyrus Bikerstaff, aurait du conserver quelques couples de lions, de tigres, de pantheres, de crocodiles, et deposer ces menages carnassiers sur les Fidji.


massage lyon
Quote
 
 
0 #4 massage lyon spa 2017-05-29 00:03
First off I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
I've had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out there.

I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10
to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Thanks!

Feel free to surf to my web-site: massage lyon spa
Quote
 
 
0 #5 94Winfred 2017-08-01 22:43
Hi blogger, i must say you have hi quality posts here.
Your website should go viral. You need initial traffic boost only.
How to get it? Search for; Mertiso's tips go viral
Quote
 
 
0 #6 86Vida 2017-08-19 16:00
I see you don't monetize your page, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month because you've got
high quality content. If you want to know what is the best adsense alternative, search in google:
adsense alternative Mertiso's tips
Quote
 
 
0 #7 WilfredX 2017-09-26 07:25
I have noticed that your page needs some fresh articles.
Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this time consuming task, search
for: Wrastain's tools for content
Quote
 
 
0 #8 FirstMariana 2017-10-28 11:45
I see you don't monetize your page, don't waste
your traffic, you can earn extra cash every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra bucks, search for: Mrdalekjd methods for $$$
Quote
 
 
0 #9 tarot gratis 2017-11-06 23:16
tarot de hoy gratis gitano tarot gratis tarot thoth de
aleister crowley pdf
Quote
 
 
0 #10 tirada tarot gratis 2017-11-06 23:30
alicia tarot gratis tirada tarot
gratis
cartas tarot egipcio para imprimir
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh