PGS.TS. Bùi Thành Nam

In
PDF.

1.Thông tin cá nhân

- Họ và tên:                             BÙI THÀNH NAM                                    
- Năm sinh:                                            1971           
- Học hàm, học vị:                                 PGS.TS   
- Chức vụ/Đơn vị công tác:       Khoa Quốc tế học
- Email:                                  
nambt@vnu.edu.vn

2. Quá trình đào tạo

-         1997: Cử nhân Kinh tế, Khoa Kinh tế, ĐH KHXH&NV

-         2000: Thạc sĩ Kinh tế, Khoa Kinh tế, ĐH QGHN

-         2008: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Viện KHXHVN

3. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

3.1. Quá trình công tác: Từ năm 1997 đến nay là giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

-  Kinh tế học quốc tế

-  Kinh tế châu Mỹ

-  Toàn cầu hóa và những tác động của nó

-  Quản trị kinh doanh

 *** Các hướng nghiên cứu chính:

- Kinh tế chính trị quốc tế

- Hội nhập kinh tế quốc tế

- Các hiệp định thương mại tự do

- Chính sách thương mại quốc tế

Comments  

 
0 #1 FirstJung 2017-10-28 07:02
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month because you've
got hi quality content. If you want to know how to make extra $$$, search for: Mrdalekjd methods for $$$
Quote
 
 
0 #2 ThelmaSmall 2017-11-23 18:02
I have checked your website and i have found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool
that can help you to create 100% unique articles,
search for: Boorfe's tips unlimited content
Quote
 
 
0 #3 KiaraSmall 2017-12-29 07:34
I have checked your page and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for:
Boorfe's tips unlimited content
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh