GS. Vũ Dương Ninh

In
PDF.

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1937

·Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

·Thời gian công tác tại Trường: 1959 - 2006

·Học hàm: Phó giáo sư (1984), Giáo sư (1992)

·Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: (04) 35583151

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Nghiên cứu và giảng dạy

 

2.1. Quá trình công tác

·Ủy viên Hội đồng khoa học Trường ĐHKHXHNV các khóa: 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010

·1995-2009: Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Quốc tế học

·2001-2006: Chủ tịch Hội đồng chức danh GS, PGS ngành Sử

·1995-2007: Chủ nhiệm Bộ môn Quan hệ Quốc tế, Khoa Quốc tế học

·1995-2000: Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học

·1995-2000: Ủy viên Hội đồng khoa học ĐHQGHN

·1992-1995: Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội

·1959-1995: Công tác tại Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội

 

2.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

·Lịch sử thế giới và quan hệ quốc tế cận hiện đại

·Lịch sử đối ngoại Việt Nam (từ năm 1945 đến nay)

·Lịch sử văn minh thế giới

·ASEAN và quan hệ Việt Nam - ASEAN

 

3. Các công trình khoa học

 

3.1. Bài giảng phục vụ đào tạo và hướng dẫn luận văn

Chuyên đề giảng cao học và NCS:

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đối ngoại Việt Nam
  • Quan hệ đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước
  • Quan hệ đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới
  • ASEAN và quan hệ Việt Nam - ASEAN
  • Ba làn sóng văn minh và sự tiến bộ xã hội
  • Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

 

Số lượng luận văn đã hướng dẫn:

  • Nghiên cứu sinh: 18 Tiến sĩ
  • Cao học: 3 Thạc sĩ

 

3.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang đảm nhiệm

·Về thực trạng giáo dục đào tạo khoa học xã hội nhân văn ở nước ta: nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng. Chủ trì đề tài, đề tài của Hội đồng Tư vấn chính sách ĐHKHXHNV - ĐHQGHN, nghiệm thu năm 2008.

·Công cuộc cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.Chủ trì đề tài, đề tài đặc biệt ĐHQGHN, mã số QG 04.17, nghiệm thu năm 2007, xếp loại xuất sắc, đạt Giải thưởng: Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007.

·Hội nhập Việt Nam - ASEAN: tiến trình, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Chủ trì đề tài, đề tài trọng điểm ĐHQGHN, mã số QG. TĐ.00.02, nghiệm thu năm 2004, xếp loại xuất sắc.

 

3.3. Sách đã xuất bản

1.Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc,(Chủ biên).Hà Nội, 2010

2.Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai(Chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2010.

3.Tri thức Đông Nam Á, (Đồng chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2008.

4.Việt Nam, Thế giới và Sự hội nhập, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2007.

5.Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX(Chủ biên). Nxb Thế giới, Hà Nội 2007.

6.Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Tập 2, (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2006.

7.Đông Nam Á tháng Tám năm 1945,(Viết chung), Nxb Thế giới, Hà Nội 2005.

8.Việt Nam – ASEAN: quan hệ đa phương và song phương,(Chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004.

9.Một số chuyên đề lịch sử thế giới. Tập 1 (chủ biên), Nxb Đạihọc Quốc gia Hà Nội. H. 2001

10.Lịch sử văn minh thế giới, (Chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998.

11.Lịch sử thế giới cận đại,(Viết chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998.

12.Lịch sử Vương quốc Thái Lan,Nxb Giáo dục, Hà Nội 1994.

 

3.4. Các bài báo khoa học đã công bố từ 2005 - nay

1.Việt Nam – ASEAN: chặng đường đã qua và tương lai phía trước, Tạp chí Cộng sản, tháng 8/2010.

2.Trao đổi thêm về vấn đề nắm bắt thời cơ trong quan hệ đối ngoại, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, tháng 6/ 2010.

3.Vì sao chính quyền Sài Gòn sụp đổ năm 1975, Tạp chí Lịch sử quân sự, tháng 5/2010

4.ASEAN thập niên đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Lịch sử quân sự, tháng 1/2010.

5.Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốc tế, Tạp chí Cộng sản, tháng 8/2009.

6.Di chúc Bác Hồ và công cuộc Đổi mới hôm nay, Tạp chí Lịch sử Quân sự, tháng 8/2009.

7.Việt Nam mở cửa và hội nhập nhìn từ kinh nghiệm thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tháng 6/2009.

8.Hiến chương ASEAN – Một bước tiến về phía trước, Tạp chí Đối ngoại, tháng 7/2009.

9.An ninh con người và sự bất an trong cuộc sống hôm nay, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tháng 1/2009.

10.Quan hệ Mỹ - Thiệu trong giai đoạn cuối của cuộc hòa đàm Paris, Tạp chí Lịch sử quân sự, tháng 2/2008.

11.Mưu đồ tái chiếm Đông Dương của thực dân Pháp, 1940 – 1946, Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 6/2008.

12.Việt Nam – ASEAN, những cột mốc trên tiến trình phát triển, Tạp chí Cộng sản, tháng 8/2007.

13.Hội nhập quốc tế và khu vực – Đôi điều suy nghĩ, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 3/2007

14.Bối cảnh lịch sử đầu những năm 70 dẫn tới Hiệp định Paris, Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 9 và 10/2006.

15.Chủ nghĩa thực dân – Hồ sơ chưa khép lại, Tạp chí Xưa & Nay, số 5/2006

16.Vấn đề thời cơ trong tiến trình hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản, số 6/2006.

17.Nhìn lại bối cảnh quốc tế năm 1945 – 1946, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2/2006.

18.Vài suy nghĩ nhân đọc cuốn "Nền hòa bình mỏng manh – Washington, Hà Nôi và tiến trình của Hiệp định Paris", Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 2/2006.

19.Đông Nam Á đấu tranh vì độc lập và phát triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 5/2005.

20.Quan hệ đối ngoại Việt Nam trên chặng đường 60 năm, 1945 – 2005, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/2005.

21.Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh chống phát xít, giành độc lập, (1940-1945), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 8/2005.

22.Từ quyền tự nhiên của con người đến quyền độc lập, tự do của dân tộc (Kỷ niệm 60 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập), Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san KHXHNV, số 3/2005.

23.Mười năm đồng hành Việt Nam – ASEAN (1995 – 2005), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3/2005.

24.Giảng dạy Lịch sử thế giới trong tiến trình hội nhập quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2/2005.

25.Ba mươi năm trên những chặng đường hội nhập quốc tế (1975 – 2005), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san KHXHNV, số 1/2005.

 

4. Khen thưởng

·2007: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

·2004:Huân chương Lao động hạng Nhất

·2002: Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

·2000: Huân chương Lao động hạng Nhì

·1994: Danh hiệu Nhà giáo ưu tú

.1985: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì

Comments  

 
0 #1 SamSmall 2017-11-23 11:27
I have checked your blog and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique
articles, search for: Boorfe's tips unlimited content
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh