Danh mục các Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế của Khoa Quốc tế học

In
PDF.

TT

Hội thảo

Năm

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

1.

Kinh tế thị trường xã hội

2001

Konrad Adenauer Stiftung

1.Sách: Kinh tế thị trường xã hội và khả năng vận dụng ở Việt Nam, NXB Thế giới 2001

2.Sách dịch: Kinh tế thị trường xã hội: Hệ thống kinh tế dành cho các nước đang phát triển, NXB Thế giới 2001.

2.

Toàn cầu hóa và tác động của nó đối với quá trình hội nhập của Việt Nam

2002

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu Hội thảo

3.

Toàn cầu hóa và tác động của nó đối với quá trình hội nhập của Việt Nam

2003

Konrad Adenauer Stiftung

Sách: Toàn cầu hóa và tác động của nó đối với quá trình hội nhập của Việt Nam, NXB Thế giới 2003.

4.

Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO

2004

Konrad Adenauer Stiftung

Sách: Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO, NXB Thế giới 2004

5.

Chương trình đào tạo Quan hệ quốc tế

4.2005

6.

Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam

9.2005

Konrad Adenauer Stiftung

Sách: Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam, NXB Thế giới 2005

7.

Những thay đổi của xã hội và sự phát triển của xã hội công dân ở Việt Nam

2.2006

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

8.

Xúc tiến xây dựng chương trình Hoa Kỳ học ở Việt Nam

2.2006

Asia Foundation

Kỷ yếu hội thảo

9.

Cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

3.2006

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

10.

Vốn Xã hội: Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nguồn lực tự nhiên

11.2006

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

11.

Tiếp cận giảng dạy Hoa Kỳ học ở Việt Nam: Khó khăn và giải pháp

3.2007

Asia Foundation

Kỷ yếu hội thảo

12.

Phân cấp quản lý và cải cách hành chính - Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam

3.2007

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

13.

Quan hệ quốc tế đầu thế kỷ 21: Giữa Lý thuyết và Thực tiễn

Ford Foundation

Tài liệu lớp tập huấn

14.

Tác động của sự gia nhập WTO đối với thị trường lao động Việt Nam

11.2007

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

15.

Tác động của việc gia nhập WTO đối với lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam

2.2008

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

16.

Sử dụng nguồn tư liệu Hoa Kỳ học ở Việt Nam

2.2008

Asia Foundation

Kỷ yếu hội thảo

17.

Nhà nước và Khoa học trong nền Kinh tế Thị trường mang tính Xã hội

4.2008

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

18.

Giảng dạy các môn học về Hoa Kỳ (Hoa Kỳ học) ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

7.2008

Trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM

Kỷ yếu hội thảo

19.

Tác động của việc gia nhập WTO đối với thị trường tài chính Việt Nam

9.2008

Konrad Adenauer Stiftung

Kỷ yếu hội thảo

20.

Đào tạo ngành QHQT bậc cử nhân: Những yêu cầu và thách thức mới"

Ford Foundation

Kỷ yếu hội thảo

21.

Vai trò của nhà nước sau hai năm gia nhập WTO

3.2009

Konrad Adenauer Stiftung

Sách: Vai trò của nhà nước sau hai năm gia nhập WTO, NXB Thế giới 2009

22.

Hướng tới xây dựng các chuẩn mực xã hội trong khung khổ WTO

10.2009

Konrad Adenauer Stiftung

Sách Hướng tới xây dựng các chuẩn mực xã hội trong khung khổ WTO, NXB Thế giới 2010

23.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam

3.2010

Rosa Luxemburg Stiftung

Sách: Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam, NXB Thế giới 2011

24.

Phát triển đào tạo kỹ năng cho cử nhân ngành Quốc tế học/Quan hệ quốc tế

1.2011

Ford Foundation

Kỷ yếu hội thảo

25.

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO

2.2011

Konrad Adenauer Stiftung

K yếu hội thảo

26.

Vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

3.2011

Rosa Luxemburg Stiftung

Sách: Vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, NXB Thế giới 2011

27.

Đào tạo và nghiên cứu Canada ở Việt Nam: Triển vọng và cơ hội

3.2011

Đại sứ quán Canada

Kỷ yếu hội thảo

28.

Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

4.2011

Konrad Adenauer Stiftung

K yếu hội thảo

29.

Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Quan hệ quốc tế

Ford Foundation

Tài liệu lớp tập huấn

30.

Nước Mỹ 10 năm sau sự kiện 11/9/2001

9.2011

Asia Foundation

Kỷ yếu hội thảo

31.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới tầm cao mới

2.2012

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Kỷ yếu hội thảo

32.

Hội nhập khu vực: Quan điểm của EU và ASEAN

3.2012

Rosa Luxemburg Stiftung

Sách: Hội nhập khu vực: Quan điểm của EU và ASEAN, NXB Thế giới 2012

33.

Nghiên cứu Canada: Mối liên hệ giữa chính sách đối nội và chính sách đối ngoại

3.2012

Đại sứ quán Canada

Kỷ yếu hội thảo

34.

Sự phát triển của Hiệp định thương mại tự do FTA

3.2013

Rosa Luxemburg Stiftung

Sách: Sự phát triển của Hiệp định thương mại tự do FTA, NXB Thế giới 2013

35.

Quản lý sự đa dạng văn hóa - xã hội: Kinh nghiệm Canada và hàm ý cho Việt Nam

10-2013

Đại sứ quán Canada

Kỷ yếu hội thảo

36.

Những quan điểm về hạt nhân ở Châu Á

01-2014

Elliott School of International Relations, George Washington University

Kỷ yếu hội thảo

37.

Gia nhập Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và ASEAN

3.2014

Rosa Luxemburg Stiftung

Sách: Gia nhập Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và ASEAN, NXB Thế giới 2014

Add comment


Security code
Refresh