Thông tin đào tạo

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kế hoạch học các học phần chung cho học viên cao học Khóa QH- 2014- X Ngô Tuấn Thắng 408
2 Hướng dẫn kiểm tra đánh giá ở bậc Sau đại học Khoa Quốc tế học 738
3 Lịch trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2014 Khoa Quốc tế học 538
4 Thông tin về tuyển Nghiên cứu sinh Quan hệ Quốc tế Nguyễn Thị Thùy Trang 536
5 Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014 Ngô Tuấn Thắng 638
6 Thu bổ sung các chứng chỉ B1 để miễn học học phần ngoại ngữ cơ bản Ngô Tuấn Thắng 641
7 Thông báo về việc lệ phí tổ chức thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra sau đại học năm 2014 Khoa Quốc tế học 596
8 Điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh Quan hệ Quốc tế Khoa Quốc tế học 848
9 Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 Ngô Tuấn Thắng 871
10 Tuyển sinh Sau đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế ( đợt 2 năm 2013) Khoa Quốc tế học 1412