Thông tin đào tạo

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
11 Chương trình Đào tạo thạc sĩ QHQT áp dụng từ khóa 2012 Ngô Tuấn Thắng 1364
12 Thông báo lịch học cao học khóa 9 (QH-2012-X) Khoa Quốc tế học 1339
13 Lịch thi Triết học, Ngoại ngữ cho học viên SĐH Khoa Quốc tế học 1307
14 Quy định mức thu học phí Sau đại học 2012 Khoa Quốc tế học 1380
15 Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ năm 2012 Khoa Quốc tế học 1348
16 Thông báo: tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2012 Khoa Quốc tế học 1351
17 Thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức để thi cao học Ngành Quan hệ Quốc tế Khoa Quốc tế học 1583
18 Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ đợt I năm 2012 Khoa Quốc tế học 1495
19 Quy định mới về xét chuyển tiếp sinh cao học Ngô Tuấn Thắng 1436
20 Tuyển sinh cao học đợt II năm học 2011 Khoa Quốc tế học 1689