Tác giả tác phẩm

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Sách: "Quyền lực trong Quan hệ Quốc tế: lịch sử và vấn đề" Bản tin ĐHQG Hà Nội 608
2 Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF và những yêu cầu cải cách PGS.TS.Bùi Thành Nam 2492
3 "Sự hình thành và phát triển của các tổ chức quốc tế liên chính phủ từ năm 1945 đến nay" Khoa Quốc tế học 17180
4 Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử Khoa Quốc tế học 2310
5 Hoa Kỳ với vấn đề vũ khí hạt nhân trong hơn nửa thế kỷ qua (1945-2010) Khoa Quốc tế học 3292
6 Giới thiệu sách:"Chính sách đối ngoại Đổi mới của Việt Nam (1986-2010)" Khoa Quốc tế học 2463
7 Giới thiệu sách mới "Cục diện thế giới đến 2020" Khoa Quốc tế học 5200
8 Quan hệ Đức-Việt (Deutsch-Vietnamesische Beziehungen) PGS.TS.Phạm Quang Minh 2493
9 Giới thiệu sách:"Tìm hiểu Thể chế chính trị thế giới" Khoa Quốc tế học 3480
10 Cuốn sách "Liên minh Châu Âu qua con mắt của Châu Á" ThS. Trần Bách Hiếu 4322