Các hoạt động nổi bật

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thuyết trình khoa học “Nhu cầu khái niệm hóa lại toàn diện lĩnh vực nhân đạo để đối phó với các thách thức của thế kỷ 21” Mai Mai 365
2 CUỘC THI SÁNG TẠO THANH VIÊN VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN LƯU VỰC SÔNG MÊKÔNG 2019 Khoa Quốc tế học 733
3 Giảng viên khoa Quốc tế học bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa Quốc tế học 195
4 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HƯỚNG NGHIỆP VỚI CỰU SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ HỌC Nguyễn Văn Đáp 151
5 Kế hoạch thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018 của các bậc, hệ đào tạo Khoa Quốc tế học 164
6 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 thành công tốt đẹp Khoa Quốc tế học 277
7 Chương trình liên kết đào tạo quốc tế 2+2 bậc cử nhân với Đại học Nottingham Khoa Quốc tế học 501
8 Cuộc thi Falling Walls Lab Vietnam 2018 Ngô Tuấn Thắng 186
9 Khoa Quốc tế học mừng thọ PGS.Phạm Việt Trung tuổi 85 Tuấn Nhật 422
10 Thầy Hoàng Khắc Nam - Trưởng khoa Quốc tế học được công nhận học hàm Giáo sư sử học Khoa Quốc tế học 1530