Các hoạt động nổi bật

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
31 Chúc mừng GS.NGND.Vũ Dương Ninh 80 tuổi Khoa Quốc tế học 565
32 Khóa K59 Quốc tế học đi thực tế hè tại Trung Quốc Khoa Quốc tế học 305
33 Chúc mừng cô Nguyễn Thu Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tuấn Nhật 771
34 “Nhà nước, thị trường và xã hội: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” Ngô Tuấn Thắng 448
35 Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016-2017 thành công tốt đẹp Tuấn Nhật 875
36 Hội thảo quốc tế về tầng lớp trung lưu ở Việt Nam Ngô Tuấn Thắng 755
37 Giới thiệu cơ hội học bổng tại Ireland 2017 Khoa Quốc tế học 561
38 Mời dự hội thảo quốc tế, ngày 24/3/2017 Ngô Tuấn Thắng 762
39 Đại hội công đoàn Khoa Quốc tế học, nhiệm kì 2017-2022 Nguyễn Văn Đáp 640
40 Danh sách sinh viên khoa Quốc tế học nhận học bổng kì 1 (2016-2017) Nguyễn Văn Đáp 590