Các hoạt động nổi bật

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
41 Hai học viên cao học nhận học bổng Hàn Quốc năm 2016 Khoa Quốc tế học 584
42 Sinh viên khoa Quốc tế học nhận học bổng AEON 2016 Khoa Quốc tế học 419
43 “Hợp tác quốc tế vì sự phát triển nông thôn ở Việt Nam: Sự kết nối chính sách và thực tiễn” Nguyễn Văn Đáp 449
44 Giảng viên khoa Quốc tế học bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa Quốc tế học 473
45 Hội diễn tiếng hát Công đoàn trường 2016 Ngô Tuấn Thắng 463
46 [Mời dự] Hội thảo quốc tế về phát triển nông thôn Việt Nam Khoa Quốc tế học 434
47 Sinh viên Quốc tế học tham gia “Diễn đàn giáo dục AUN lần thứ 16 và ASEAN+3 lần thứ 5” tại Thái Lan Trần Thị Hoàng Phúc_K59QTH 678
48 Tăng cường hợp tác khu vực tại Đông Nam Á Ngô Tuấn Thắng 515
49 Chi bộ khoa Quốc tế học kết nạp Đảng viên năm 2016 Khoa Quốc tế học 468
50 Mời dự hội thảo quốc tế, ngày 3/11/2016 Khoa Quốc tế học 583