Giới thiệu

Giới thiệu khoa

In
PDF.

Khoa Quốc tế học được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1995 theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các chương trình đào tạo của Khoa gồm:

- Cử nhân chính quy: 4 chu [ … ]

Tổ chức của khoa

In
PDF.

1.Chi bộ Đảng

- Bí thư chi bộ : GS.TS. Hoàng Khắc Nam

- Phó bí thư chi bộ:  TS.Ngô Tuấn Thắng

2.Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng khoa: GS.TS. Hoàng Khắc Nam

- Phó Trưởng khoa: ThS.Vũ Thị Anh Thư

                            TS.Nguyễn Thị Thùy Trang

3.Hội đồng Khoa học

- Chủ tịch Hội đồng : GS.TS. Phạm Quang Minh

4. Công đoàn Khoa

- Chủ tịch Công đoàn: TS.Nguyễn Thu Hằng

- Phó chủ tịch Công đoàn: TS.Lê Lêna

- Ủy viên BCH Công đoàn: ThS. Lê Tuyết Mai

5. Các bộ môn

- Quan hệ Quốc tế

+ GS.TS. Hoàng Khắc Nam (Trưởng bộ môn)

+ TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

+ TS. Lê Lêna

+ ThS.Vũ Vân Anh

+ ThS. Nguyễn Thùy Chi

- Nghiên cứu Châu Âu

+ PGS.TS.Bùi Hồng Hạnh (Trưởng bộ môn)

+ TS. Nguyễn Thu Hằng

+ TS.Trần Điệp Thành

+ ThS.Hồ Thu Thảo

+ ThS. Lê Thu Trang

- Nghiên cứu Châu Mỹ

+ PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trưởng bộ môn)

+ TS.Lê Thế Quế (giảng viên kiêm nhiệm)

+ ThS. Dương Hồng Ánh

+ ThS.Nguyễn Văn Đáp

+ TS. Phạm Thị Thu Huyền

+ PGS.TS. Bùi Thành Nam

- Bộ môn Nghiên cứu phát triển quốc tế

+ GS.TS.Phạm Quang Minh (Trưởng bộ môn)

+ ThS.Vũ Anh Thư (Phó trưởng bộ môn)

+ TS.Nguyễn Thị Thùy Trang

6. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên

- Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Văn Đáp

- Liên chi hội trưởng (Hội sinh viên).

TS. Lê Lêna

In
PDF.

1. SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Năm sinh: 1984

- Nơi công tác: Khoa Quốc tế học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

- Thời gian công tác tại Trường: từ 2008

- Học vị: Tiến sĩ (năm công nhận 2017)

-  Điện thoại: (024) 38584599

-  Thư điện tử:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

2.1. Quá trình đào tạo và công tác

- 2008- đến nay:  Giảng viên bộ môn Quan hệ quốc tế, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 2008-2010: Học cao học tại Đại học Quốc gia Úc

- 2014 - 2017: Nghiên cứu sinh QHQT, Khoa Quốc tế học, ĐHKHXH&NV

- 2014: Học giả nghiên cứu tại Khoa Đông Nam Á, Trường ĐH John Hopkins, Washington, D.C, Hoa Kỳ

- 2016: Học giả nghiên cứu Học bổng Endeavour tại Khoa Truyền Thông, Quan hệ quốc tế và ngôn ngữ, Đại học Nam Úc

2.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

- Hợp tác khu vực/hội nhập khu vực

- Quan hệ quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

- Đặc điểm Lịch sử quốc tế sau Chiến tranh Lạnh

- Nhập môn Quan hệ quốc tế

- Tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế

3. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Lê Lêna (2006), "Vietnam’s contribution to East Asia Cooperation", Proceedings of BESETOHA Conference on East Asian cooperation, Hanoi.

2.  Lê Lêna, (2011), "Hài hòa quyền lực tại Châu Á", Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 2(120), Hà Nội.

3. Lê Lêna (2011), "Một số vấn đề trong phương pháp giảng dạy môn Phương Pháp nghiên cứu Quốc tế tại Khoa Quốc tế học", ĐHKHXH&NV, Kỷ yếu hội thảo Phương pháp giảng dạy môn Phương pháp NCQT tổ chức bởi Học viện Ngoại Giao, Hà Nội

4. Lê Lêna (2013), "Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc; kỳ vọng và thách thức", Tạp chí Đối ngoại, Số 3 (41), Hà Nội.

5. Lê Lêna (2014), "Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): cơ hội và thách thức đối với vị trí cầm lái của ASEAN", Tạp chí Đối ngoại, số 5/2014, tr. 29-32, Hà Nội.

6. Lê Lêna (2014),"TPP – cơ hội và thách thức đối với vai trò của ASEAN’, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và ASEAN”, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

7. Lê Lêna (2014), "Từ vị trí cầm lái tới phụ lái-Vai trò của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á Thái Bình Dương", Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu Khoa học cán bộ trẻ, HVCH và NCS 2014, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Hà Nội.

8. Lê Lêna, Bùi Diệu Linh (2015), "Một số vấn đề trong quan hệ Nhật Bản - Bắc Triều Tiên sau Chiến Tranh Lạnh (1991-2015)", Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11 (177), Hà Nội.