Giới thiệu

PGS.TS. Đặng Xuân Kháng

In
PDF.

 

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1954

·Nơi công tác: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

·Thời gian công tác tại Trường: từ 1976 - nay

·Học vị: Tiến sĩ

·Học hàm: Phó giáo sư

·Địa chỉ liên lạc: Nhà số 6, ngách 64/27, phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 35581984

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PGS.TS.Nguyễn Xuân Hòa

In
PDF.

 

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1937

·Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

·Thời gian công tác tại Trường: 1978-1998

·Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

·Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: (04) 38542922Di động:0968 288 466

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TS.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

In
PDF.

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1. Sơ yếu lí lịch

 • Năm sinh: 1973
 • Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1996
 • Học vị: Tiến sĩ Lịch sử (2015)
 • Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: (04) 38584599

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Quá trình công tác: Từ năm 1996 đến nay là giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam

- Lịch sử Việt Nam

- Lịch sử văn hóa Việt Nam

3. Các công trình khoa học 

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 1. Chủ trì, Các phái bộ Anh đến Việt Nam thế kỷ XVIII- XIX, Đề tài cấp cơ sở, mã số CS.2013.14, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 2014
 2. Chủ trì, Sự thâm nhập của đạo Thiên Chúa vào Việt Nam và chính sách của các chính quyền phong kiến trong thế kỷ XVII, XVIII. Đề tài nghiên cứu cấp ĐH Quốc gia, mã số QX.2006, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 2008
 3. Thành viên đề tài, “Đông Đô trong hoạt động ngoại giao thời kỳ kháng chiến chống Minh”, in trong Bài học kinh nghiệm hoạt động đối ngoại của Thăng Long – Hà Nội - Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số: KX 09- 03, 2008
 4. Chủ trì, Đấu tranh ngoại giao trong khởi nghĩa Lam Sơn cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Đề tài cấp cơ sở, Đại học KHXH&NV, 2003

3.2. Sách đã xuất bản

 1. Tìm hiểu mặt hạn chế của văn hóa truyên thống đối với sự phát triển trong các doanh nghiệp Việt Nam, in trong “Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế”, NXB.Thế giới, 2005 

3.3. Các bài báo khoa học đã công bố 

 1. Tính “Thống nhất trong đa dạng” và việc tạo dựng bản sắc ASEAN, Tạp chí Thông tin Đối Ngoại, số 6 (68), 2015, tr.39-48.
 2. Về cách thức xâm nhập vào Việt Nam của Anh thế kỷ XVII – nửa đầu thế kỷ XIX, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 4 (162), 2014, tr.69-79.
 3. Viễn Đông trong chiến lược của Công ty Đông Ấn Anh từ năm 1623 -1684. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 6 (153), 2013, tr.47-59
 4. Mưu đồ phương Đông của Anh trong thế kỷ XVI. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số ra tháng 7 (142), 2012, tr.44-53.
 5. Công giáo và sự tiếp xúc văn hóa Đông – Tây ở Việt Nam thế kỷ XVI- XVII. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 5 (92), 2008, tr.47-54.
 6. Tiếp xúc thương mại Việt – Anh thế kỷ XVII, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 6 (66), 2005, tr.61-69.

 Cập nhật tháng 7.2015