Giới thiệu

TS.Phạm Thị Thu Huyền

In
PDF.

I. Thông tin chung

         1993-1997: Cử nhân Luật.

         1998- 2000: Thạc sỹ Luật Quốc tế.

         6/2017- nay: Tiến sĩ Chính trị học.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Luật Quốc tế, Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ, Nhóm lợi ích ở Hoa Kỳ, Luật Nhân đạo quốc tế.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hoạt động nhân đạo quốc tế của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và tác động chính trị của nó từ 1991 đến nay, Nxb Thanh niên, 2017.

Chương sách

 1. Việt Nam sau 30 năm đổi mới: thành tựu và triển vọng, Nxb Hồng Đức, 2016, tr.17-26.
 2. Nghiên cứu phát triển quốc tế: lý thuyết và phương pháp trong nghiên cứu và thực tiễn (dịch) Nxb Thế giới, 2016.

Bài báo

 1. “Những vấn đề pháp lý đặt ra đối với giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2002,  tr. 54-60.
 2. “Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ”, Tạp chí Nghề Luật (5), 2003, tr. 99-101.
 3. “Vấn đề bảo hộ mậu dịch trong WTO và trong chính sách thương mại của Việt Nam”, sách Việt Nam và Tiến trình gia nhập WTO, Nxb Thế giới, 2004, tr. 323-332.
 4. “Vai trò của tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), 2006, tr. 24-27.
 5. “Vài nét về hoạt động vận động hành lang ở Mỹ”, sách Nghiên cứu Quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011, tr.441- 450.
 6. “Tác động của nhóm lợi ích đến quá trình ban hành pháp luật của Quốc hội Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), 2011, tr. 32-37.
 7. “Những nỗ lực của ASEAN trong việc giải quyết hòa bình với Trung Quốc ở biển Đông”, sách Hội nhập khu vực: quan điểm của EU & ASEAN, Nxb Thế giới, 2012, tr.319-329.
 8. “Vài nét về Bộ An ninh nội địa của Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), 2013, tr.62-66.
 9. “Luật Nhân đạo quốc tế và sự tham gia của Việt Nam”, Tạp chí Đối ngoại (6), 2013, tr.45-48.
 10.  “Hoạt động nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012”, Tạp chí Đối ngoại (7), 2013, tr.44-46.
 11.  “Hợp tác giữa Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo quốc tế”, Tạp chí Châu Âu (7), 2013, tr. 15-20.
 12.  “Một số nguyên tắc thực hiện hoạt động nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế”, Tạp chí Đối ngoại (5), 2015, tr. 46-49.
 13.  “Hợp tác ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2015, tr. 50-59.
 14.  “Vài nét về  hoạt động nhân đạo quốc tế từ 1991 đến nay”, Tạp chí Đối ngoại (3), 2015, tr. 52-55.
 15.  “Hỗ trợ nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đối với người di cư tại khu vực Đông Nam Á”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2016, tr. 102-107.
 16.  “Tăng cường hợp tác nhân quyền nhằm thúc đẩy phát triển cộng đồng ASEAN”, Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Konrad Adenauer Stiftung, 2016, tr. 151-161.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Chính sách thương mại của Việt Nam về vấn đề tự do thương mại và bảo hộ mậu dịch trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp trường, 2004.
 2. Cơ sở pháp lý đảm bảo chế độ bầu cử Tổng thống Mỹ”, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số: QX 2006-13, 2007.
 3. Cơ chế quốc gia thực thi các quy định của Luật Nhân đạo quốc tế ở Việt Nam”, Đề tài cấp trường, mã số: CS.2013.13, 2013.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

Học bổng Sasakawa, 2014.

TS. Nguyễn Thu Hằng

In
PDF.

I. Thông tin chung
• Năm sinh: 1976.
• Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
• Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
• Học vị: Tiến sĩ Năm nhận: 2017.
• Quá trình đào tạo:
1998: Cử nhân Văn học và Văn hóa Nghệ thuật Nhật Bản.
2007: Thạc sỹ Châu Á học.
2017: bảo vệ Tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử Thế giới.
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Anh.
• Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử - văn hóa khu vực Đông Bắc Á, Khu vực học, Tiếp xúc liên văn hóa.
II. Công trình khoa học
Chương sách
1. “Vai trò của các nhà tri thức Nhật Bản trong việc tiếp thu văn minh Phương Tây dưới thời Minh Trị” (trong Nghiên cứu Quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tập chuyên đề số 1, Nxb ĐHQG HN, 2011, tr. 346-355).
2. “Thành tựu 30 năm đổi mới văn hóa ở Việt Nam” (trong Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thành tựu và triển vọng, Nxb Hồng Đức, 2017, tr.125-134).
3. “Hợp tác trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản: thực trạng và triển vọng” (viết chung với Noduchi Kenta) (trong Hợp tác quốc tế vì phát triển nông thôn ở Việt Nam: Sự kết nối chính sách và thực tế, Nxb Thế giới, 2017, tr. 261-267).
4. Chương “Tài nguyên và phát triển” (dịch) (trong Các vấn đề toàn cầu, Một số bài đọc tham khảo, Nxb Thế giới, 2017, tr. 108-145.
Bài báo
1. “Tìm hiểu quá trình cận đại hóa dưới thời Minh Trị ”, International Conference: So sánh phong trào “văn minh hóa” ở Việt Nam và Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, (Japan Foundation), 2011, tr.85-91.
2. “Tìm hiểu sự tiếp thu các tri thức phương Tây của Nhật Bản dưới thời Minh trị - Những kinh nghiệm cho Việt Nam”, International Conference: Đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Đại học Quốc gia TP HCM, (Japan Foundation), 2013, tr.24-30.
3. “現 代のベトナムにおける若者への日本文化の 影響”、History, Culture and Cultural Diplomacy Revitalizing Vietnam - Japan Relations in the New Regional and International Context, (Japanese), VNU Press, Hanoi, 2014, pp. 171-185.
4. “Sự tác động của khủng hoảng di dân tới phụ nữ và trẻ em”, International Conference: Vấn đề di cư: Cơ hội và thách thức cho EU và ASEAN: (Migration : challenges and opportunities for EU and Asean), Trường ĐHKHXH&NV - Konrad Adenauer Stiftung, 2016, tr.108-117.
5. “Vai trò của tầng lớp trung lưu trong quá trình cận đại hóa Nhật Bản”, International Conference: “Vai trò của tầng lớp trung lưu trong tiến trình hiện đại hóa của Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn”, Trường ĐHKHXH &NV - Konrad Adenauer Stiftung, 2017, tr.142 - 150.
6. “Vai trò của cây lúa trong đời sống người Nhật”, Kỷ yếu hội thảo Đông Phương học, ĐHQGHN, 2005, tr. 365-371.
7. “Vị trí người phụ nữ trong xã hội Nhật Bản”, Kỷ yếu hội thảo khoa học nữ, ĐHQG HN, 2006, tr. 115-121.
8. “Văn minh khai hóa và sự thay đổi lối sống của người Nhật dưới thời Minh Trị”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (9) ISSN: 0868-3646, 2011, tr. 52-58.
9. “Vai trò của người Hà Lan ở Nhật Bản giai đoạn Sakoku (1639 - 1853), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (186) ISSN: 0868-3646, 2016, tr. 58-68.
10. “Hợp tác Nhật Bản-ASEAN trong quá trình xây dựng cộng đồng Văn hóa-Xã hội Asean”, Tạp chí Đối ngoại, số 86, 12/2016, tr.35 -38.
11. “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong quá trình cận đại hóa thời Minh Trị”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 1(191) ISSN: 0868-3646, 2017, tr. 44-51.
III. Đề tài KH&CN các cấp
1. Ảnh hưởng Văn hóa Âu - Mỹ đến Nhật Bản giai đoạn thế kỷ XIX (chủ trì), đề tài nghiên cứu cấp Trường, T.04.34, 2005.
2. Ảnh hưởng văn hóa phương Tây đến Hàn Quốc thế kỷ XIX đầu XX (chủ trì), đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG, QX.09.13, 2011.
3. Vai trò của đội ngũ tri thức trong công cuộc hiện đại hóa Nhật Bản dưới thời Minh Trị, đề tài nghiên cứu cấp Trường, CS. 2014.04, 2014.

TS.Hoàng Mai Anh

In
PDF.

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1976

·Thời gian công tác tại Trường: từ 1998-2012

·Học vị: Tiến sĩ

·Địa chỉ liên lạc:

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.