Giới thiệu

TS.Trần Văn La

In
PDF.

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1953

·Nơi công tác: Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

·Thời gian công tác tại Trường: từ 1980

·Học vị: Tiến sĩ

·Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: (04) 8588342- Di động: 01689446223

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TS.Ngô Tuấn Thắng

In
PDF.

1. Sơ yếu lí lịch

  • Năm sinh: 1986
  • Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
  • Thời gian công tác tại Trường: từ 8/2008
  • Học vị: Tiến sĩ                Năm nhận:  2018
  • Địa chỉ liên lạc:
  • Điện thoại:  0988 425 171
  • Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Quá trình đào tạo:

- 2004-2008: Cử nhân Quốc tế học, khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

- 2009-2012: Thạc sĩ Quốc tế học, khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

- 2014- 2017: NCS chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

3. Các bài báo khoa học:

1.Ngô Tuấn Thắng (2010), “Đánh giá việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của khoa Quốc tế học”, tại hội thảo “Đào tạo cử nhân ngành Quan hệ quốc tế: chuẩn đầu ra và yêu cầu xã hội”, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phạm Quang Minh - Ngô Tuấn Thắng (2011), “Thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama”, Tạp chí châu Mỹ ngày nay , số 11 (163), tr.13-18.

3. Ngô Tuấn Thắng (2012), “Các công ty xuyên quốc gia và tác động đối với kinh tế Việt Nam”, Tạp chí đối ngoại số 11(37), tr.43-46

4. Ngô Tuấn Thắng (2012), “Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ tư: Tăng cường đối thoại, thu hẹp bất đồng”, Tạp chí đối ngoại số 6 (32), tr.44-46

5. Ngô Tuấn Thắng (2013),” Triển vọng và tác động của quan hệ Mỹ-Trung những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí đối ngoại số 11 (49), tr.39-42.

6. Ngô Tuấn Thắng (2013), “Quan hệ an ninh-quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Barack Obama”, Tạp chí châu Mỹ ngày nay , số 1 (178), tr.43-51.

7. Ngô Tuấn Thắng - Trần Bách Hiếu (2013), “The University of Social Sciences and Humanities (VNU) and sustainability” tại “6th World Student Environmental Summit” (CHLB Đức, tháng 9/2013).

8. Ngô Tuấn Thắng (2015), "Về quan hệ kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh", Tạp chí đối ngoại số 12 (74), tr.45-49

9. Ngô Tuấn Thắng (2016), "Diễn tiến quan hệ Thái Lan-Trung Quốc trong vấn đề Campuchia (1979-1991)", Nghiên cứu Trung Quốc 4(2016), tr.64-76.

10. Ngô Tuấn Thắng (2016), "Quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Thái Lan-Trung Quốc", Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Thủ đô), số 11, tháng 12/2016.  

11. “Dấu mốc trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc sau Đổi mới”, in trong sách Việt Nam sau 30 năm Đổi mới - Thành tựu và Triển vọng, Nxb Hồng Đức (Hội luật gia Việt Nam), 2017, tr. 216-232.

12. “Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tại Thái Lan”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô, số 15, 4/2017, 2017, tr. 165-173.

ThS.Hồ Thu Thảo

In
PDF.

I. Thông tin chung

          2008-2012: Đào tạo cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế

          2013-2015: Đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Tây Anh Quốc (University of the West of England), chuyên ngành Luật Thương mại và Kinh tế Quốc tế

          2017-nay: Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Khoa Quốc tế học, Đại học KHXH&NV

  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
  • Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống chính trị và pháp luật Liên minh Châu Âu, Hệ thống kinh tế Liên minh Châu Âu, Chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu.

II. Các công trình khoa học:

Chương sách

  1. Chương “Sự biến đổi nhân khẩu học” (dịch) (trong: Các vấn đề toàn cầu - Một số bài đọc tham khảo, Nxb Thế Giới, 2017).