Giới thiệu

TS. Nguyễn Thị Thùy Trang

In
PDF.

THS. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

1. Sơ yếu lí lịch

 • Năm sinh: 1984
 • Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 2006
 • Chức vụ: Phó trưởng khoa (từ tháng 4/2016)
 • Học vị: Tiến sĩ 
 • Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: (04) 38584599  /  0948471084

- Thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Quá trình công tác

 • 2006 đến nay: giảng dạy tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN
 • 2007-2009: Học cao học tại Đại học Waseda, Nhật Bản

2.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

 • Quan hệ quốc tế ở Châu Á-Thái Bình Dương
 • An ninh con người
 • Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế
 • Tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế

3. Các công trình khoa học

 1. East Asian Economic Integration: a Vietnamese Perspective (Hội nhập Kinh tế Đông Á: Quan điểm của Việt Nam), The 2nd “Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue” Conference, do ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức, Hà Nội tháng 11/2010.
 2. Những vấn đề trong việc giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu quốc tế tại khoa Quốc tế học, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, Hội thảo “Môn học phương pháp nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay: thực trạng và giải pháp” do Học viện Ngoại giao tổ chức, Hà Nội tháng 5/2011.
 3. Những thách thức đối với quá trình xây dựng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, Hội thảo “Hội nhập khu vực: Quan điểm của EU và ASEAN” do Trường ĐH KHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, Hà Nội tháng 2/2012.
 4. Vấn đề môi trường trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hội thảo “Gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức cho ASEAN và Việt Nam” do ĐH KHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, Hà Nội tháng 3/2014.
 5. “An ninh con người: Một khái niệm an ninh mới ở Đông Á”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 167 (tháng 01), Hà Nội: 2015.
 6. “Thúc đẩy an ninh con người trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN thực sự lấy người dân làm trung tâm”, Kỷ yếu Hội thảo “Cộng đồng ASEAN: Chìa khóa cho hội nhập quốc gia và khu vực ở Đông Nam Á” do ĐHKHXH&NV và Quỹ Konrad Adenauer tổ chức, Hà Nội: tháng 5/2015.

PGS.TS.Bùi Hồng Hạnh

In
PDF.

 1. 1.Thông tin cá nhân

  Họ và tên:                             BÙI HỒNG HẠNH                                    
  Năm sinh:          1976           

  Học hàm, học vị: PGS.TS   
  Chức vụ/Đơn vị công tác: Chủ nhiệm bộ môn Châu Âu học, Khoa Quốc tế học
  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  2. Quá trình đào tạo

  -         1998: Cử nhân Quốc tế học, Khoa Quốc tế học, ĐH KHXH&NV

  -         2002: Thạc sĩ Lịch sử, Khoa Lịch sử, ĐH KHXH&NV

  -         2004: Thạc sĩ Quản lý phát triển, Đại học Ruhr, Bochum, CHLB Đức

  -         2010: Tiến sĩ Lịch sử, ĐHQGHN

  3. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

  3.1. Quá trình công tác: Từ năm 1998 đến nay là giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  3.2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

  -         Các tổ chức quốc tế

  -         Nhập môn châu Âu học

  -         Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu

  -         Quan hệ Việt Nam- Liên minh châu Âu

  -         Các cường quốc châu Âu

  -         Lịch sử quan hệ quan hệ quốc tế

  -         Lịch sử văn minh thế giới

  -         Quản lý dự án phát triển

  1. . Các hướng nghiên cứu chính

              - Các Tổ chức quốc tế

              - Châu Âu học

  - Lịch sử Quan hệ quốc tế

GS.TS.Phạm Quang Minh

In
PDF.

 

1. Sơ yếu lí lịch

·Năm sinh: 1962

·Nơi công tác: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

·Thời gian công tác tại Trường: từ 1987 - nay

& [ … ]