NCKH của Sinh viên

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 2/4/2018, tại phòng hội thảo 302 nhà E (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Khoa Quốc tế học đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018. Đến dự buổi hội nghị có sự hiện diện của Ban chủ nhiệm khoa Quốc tế học, các […]