Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web khoaquoctehoc.edu.vn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định về bảo mật dữ liệu hiện hành. Trang này sẽ giúp bạn hiểu cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và bảo vệ khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Thông tin đăng ký: Khi bạn tạo tài khoản hoặc đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin liên hệ khác.
  • Thông tin giao dịch: Khi bạn thực hiện giao dịch trên trang web, chẳng hạn như mua tài liệu học tập hoặc đăng ký khóa học, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin thanh toán và giao dịch liên quan.
  • Thông tin sử dụng: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web, bao gồm việc bạn truy cập tài liệu học tập, thời gian bạn dành cho việc học tập, và các hoạt động khác trên trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý tài khoản của bạn trên trang web.
  • Cung cấp các tài liệu học tập và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Thực hiện giao dịch và thanh toán nếu có.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách cung cấp nội dung và dịch vụ phù hợp với bạn.
  • Theo dõi và phân tích việc sử dụng trang web để cải thiện nội dung và hiệu suất.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong một môi trường an toàn và chỉ cho phép những người cần truy cập thông tin đó để thực hiện công việc cụ thể.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được quy định bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để thực hiện giao dịch mà bạn yêu cầu (chẳng hạn như thanh toán trực tuyến).

5. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên trang web. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp mà chúng tôi cần lưu giữ thông tin đó để tuân thủ pháp luật hoặc để quản lý tài khoản của bạn.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ trên trang web.

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm trực tuyến an toàn và tin cậy trên trang web Quốc tế học Edu của chúng tôi.