Chương trình thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, khoa Quốc tế học

Lượt xem: 398 Ngày đăng: 10/06/2019

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của khoa Quốc tế học (trường ĐHKHXH và NV) được ban hành theo quyết định số 3889/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 14/10/2015.

  • Tên chuyên ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế (International Relations)
  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 31 02 06
  • Tên ngành đào tạo: Quốc tế học (International Studies)
  • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  • Thời gian đào tạo: 2 năm học
  • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Thạc sĩ ngành Quốc tế học (The Degree of Master in International Studies)
  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Xin giới thiệu với các học viên: 2. CTĐT Cao học QHQT sau chỉnh sửa (8.2015)