Cơ cấu tổ chức

Khoa Quốc tế học là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) nên việc sắp xếp cơ cấu tổ chức được thực hiện theo quy định và hướng dẫn chung của Nhà trường. Hiện tại, cơ cấu của khoa gồm có:

1.Chi ủy khoa Quốc tế học (Nhiệm kỳ 2017-2020)

– Bí thư chi bộ : GS.TS. Hoàng Khắc Nam

– Phó bí thư chi bộ:  TS. Ngô Tuấn Thắng

2. Ban chủ nhiệm Khoa (Nhiệm kỳ 2015-2020)

– Trưởng khoa: GS.TS. Hoàng Khắc Nam (Phụ trách chung, công tác cán bộ, Đào tạo Sau đại học, cơ sở vật chất)

– Phó Trưởng khoa:

+ TS.Vũ Thị Anh Thư (Phụ trách NCKH, Đối ngoại, Kiểm định chất lượng)

+ TS. Nguyễn Thị Thùy Trang (Phụ trách Đào tạo đại học, Công tác CTSV)

3. Hội đồng Khoa học (Nhiệm kỳ 2015-2020)

– Chủ tịch Hội đồng : GS.TS. Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Nhà trường)

4. Công đoàn Khoa (Nhiệm kỳ 2017-2022)

– Chủ tịch Công đoàn: TS. Nguyễn Thu Hằng

– Phó chủ tịch Công đoàn: TS. Lê Lêna

– Ủy viên BCH Công đoàn: ThS. Lê Tuyết Mai

5. Các tổ bộ môn

5.1. Quan hệ Quốc tế

– Trưởng bộ môn : GS.TS. Hoàng Khắc Nam

– Các giảng viên :

+ TS. Vũ Vân Anh

+ ThS. Nguyễn Thùy Chi

+ TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

+ TS. Lê Lêna

+ TS. Ngô Tuấn Thắng

5.2. Nghiên cứu châu Âu

– Trưởng bộ môn : PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh

– Các giảng viên :

+ TS. Nguyễn Thu Hằng

+ TS.Trần Điệp Thành

+ ThS. Lê Thu Trang

5.3. Nghiên cứu châu Mỹ

– Trưởng bộ môn : PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

– Các giảng viên :

+ ThS. Dương Hồng Ánh

+ ThS. Nguyễn Văn Đáp

+ TS. Phạm Thị Thu Huyền

+ PGS.TS. Bùi Thành Nam

+ TS. Lê Thế Quế (giảng viên kiêm nhiệm)

5.4. Nghiên cứu phát triển quốc tế

– Trưởng bộ môn: GS.TS. Phạm Quang Minh

– Phó trưởng bộ môn: TS. Vũ Thị Anh Thư

– Các giảng viên :

+ ThS. Hồ Thu Thảo

+ TS. Nguyễn Thị Thùy Trang

6. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên

– Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Văn Đáp

– Liên chi hội trưởng (Hội sinh viên): Nguyễn Phương Anh (Khóa K62 Quốc tế học)

7. Các trợ lý/kiêm nhiệm

– Trợ lý đào tạo:

+ Bậc cử nhân và thạc sĩ: TS. Ngô Tuấn Thắng

+ Đào tạo ngoại ngữ cử nhân: TS.Vũ Vân Anh

+ Bậc tiến sĩ : TS. Phạm Thị Thu Huyền

– Trợ lý Chính trị và công tác sinh viên: ThS. Nguyễn Văn Đáp

– Trợ lý cơ sở vật chất: ThS. Lê Tuyết Mai

– Trợ lý kế toán, tài chính, thủ quỹ:

+ TS. Phạm Thị Thu Huyền

+ ThS. Lê Tuyết Mai

– Trợ lý đối ngoại: TS. Lê Lêna

– Trợ lý tư liệu khoa: ThS. Hồ Thu Thảo

– Trợ lý Nghiên cứu khoa học: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

– Trợ lý truyền thông: ThS. Lê Thu Trang