Đại hội Công đoàn khoa Quốc tế học nhiệm kỳ 2017- 2022

Lượt xem: 598 Ngày đăng: 17/01/2019

Ngày 12/01/2017 tại phòng họp Khoa Quốc tế học, BCH Công đoàn khoa Quốc tế học đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kì 2017-2022. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai công tác Công Đoàn trong nhiệm kì 2014-2017, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kì 2017- 2022 và bầu ra Ban Chấp hành mới đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo công tác Công Đoàn Khoa.

Đại hội có tất cả 14 đại biểu tham dự. Cô Vũ Anh Thư – Chủ tịch Công Đoàn và thầy Hoàng Khắc Nam – Trưởng Khoa Quốc tế học điều hành Đại hội. Đại hội cũng có sự tham dự của thầy Đặng Xuân Kháng – Chủ tịch Công Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kì vừa qua và các định hướng trong nhiệm kì sắp tới là nội dung đầu tiên được trình bày và thảo luận tại Đại hội. Từ góc độ Chi ủy Khoa, thầy Ngô Tuấn Thắng có ý kiến về việc đẩy mạnh phát triển Đảng trong Công Đoàn trong nhiệm kì tới. Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy đưa ra các đề xuất về việc Công Đoàn duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu, họp mặt tập thể chung cho cán bộ trong Khoa để tăng tinh thần đoàn kết, thân thiết trong Khoa; cũng như tham gia tổ chức cá hoạt động chuyên môn để nâng cao vai trò của Công Đoàn.

Các nội dung báo cáo thu chi tài chính và bản kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kì 2014-2017 cũng được trình bày, thảo luận tại Đại hội. Theo báo cáo thu chi tài chính, mặc dù nguồn kinh phí hoạt động còn hạn hẹp nhưng với sự hỗ trợ từ Khoa thì Công Đoàn cũng đã triển khai được tốt các hoạt động quan tâm, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của các Công Đoàn viên. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành cũng đã chỉ ra những việc đã làm được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động cũng như các bài học kinh nghiệm rút ra để làm cơ sở cho việc hoạt động tốt hơn của Ban Chấp hành nhiệm kì mới.

Ngoài việc thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Công Đoàn Khoa, Đại hội cũng có đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị dự kiến trình bày trong Đại hội Công Đoàn trường vào tháng 3/2017. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc xem xét các hỗ trợ đối với các Công Đoàn viên là cán bộ đang làm nghiên cứu sinh nhưng vẫn phải đảm nhận các công tác khác (dù đã được giảm trừ công việc) so với các cán bộ làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài có thể tập trung hoàn toàn vào việc nghiên cứu. Ngoài ra, vấn đề tham gia các hoạt động của Công Đoàn viên nam cũng được đặt ra để góp ý kiến vào dự thảo. Việc xem xét mở rộng chỉ tiêu cũng như cách thức đánh giá thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn của các đơn vị cũng được nêu ra. Cuối cùng là ý kiến về việc phát huy Quỹ Nhân văn – sáng kiến hay của Công Đoàn Nhà Trường.

Đại diện Công Đoàn Trường dự Đại hội, thầy Đặng Xuân Kháng đã có những giải đáp thắc mắc về hoạt động của Công Đoàn Trường, trả lời và tổng hợp các ý kiến để đưa ra thảo luận tại Đại hội Công Đoàn Trường trong thời gian tới.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành các nội dung thảo luận văn kiện, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công Đoàn Khoa nhiệm kì 2017- 2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công Đoàn Trường. Cụ thể, cô Nguyễn Thu Hằng, cô Lê Tuyết Mai và cô Lê Lêna đã trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kì 2017-2022. Danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ngoài 3 thành viên trong Ban Chấp hành mới còn có thầy Hoàng Khắc Nam được Đại hội bầu. Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 16h30’ cùng ngày.

Tác giả: Quốc Ngô