Danh mục các học phần dự kiến tổ chức đào tạo trong học kỳ I năm học 2020-2021

Lượt xem: 493 Ngày đăng: 07/08/2020

TTMã học phầnTên học phầnTín chỉHọc phần tiên quyếtSố tuần học
Khóa 2017 
1ITS3017Quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương315
2ITS3018Kinh doanh quốc tế315
3ITS3050Đàm phán quốc tế27
4ITS3052Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế27
5ITS3021Các vấn đề toàn cầu27
6ITS3051Quan hệ công chúng2
7ITS4056Một số vấn đề tôn giáo đương đại27
8ITS3026Nhập môn châu Âu học215
9ITS3027Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu2THL1057
ITS3026
15
10ITS3028Lịch sử và văn hóa châu Âu215
11ITS3029Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu215
12ITS3030Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu215
13ITS3053Các cường quốc châu Âu2
14ITS3059Các nước Bắc Âu215
15ITS3033Hợp tác thương mại và đầu tư Liên minh châu Âu – Việt Nam215
16ITS3061Nhập môn Nghiên cứu phát triển215
17ITS3062Kinh tế học Phát triển215
18ITS3063An ninh con người 215
19ITS3064Hỗ trợ nhân đạo Quốc tế315
20ITS3065Quản lý dự án phát triển 315
21ITS3021Các vấn đề toàn cầu215
22ITS3066Thực tập Nghiên cứu phát triển quốc tế215
23ITS3054Lịch sử – văn hóa Hoa Kỳ215
24ITS3037Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ315
25ITS3055Tổng quan kinh tế các nước Châu Mỹ215
26ITS3039Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ215
27ITS3056Canada và các nước Mỹ Latinh3
28ITS3057Quan hệ Việt Nam – Hoa Kì215
29ITS3060Các tổ chức khu vực châu Mỹ215
28ITS3104Tiếng Anh  chuyên ngành 45ITS310315
29ITS3105Tiếng Anh chuyên ngành 52ITS310415
Khóa 2018 
1HIS1002Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3POL1001
2ITS 1104Khu vực học đại cương30
3ITS1100Nhập môn quan hệ quốc tế3ITS110215
4ITS3102Tiếng Anh  chuyên ngành 35ITS3102
5ITS4058Niên luận   2015
Khóa 2019 
1PHI1002Chủ nghĩa xã hội khoa học20
2THL1057Nhà nước và pháp luật đại cương2PHI1006
3PSY1051Tâm lí học đại cương30
4PHI1054Lôgic học đại cương30
5ITS1051Hội nhập quốc tế và phát triển20
6ITS1102Lịch sử Quan hệ quốc tế30
7ITS3102Tiếng Anh chuyên ngành 25ITS3101
Khóa 2020
1PHI1006Triết học Mác – Lê nin3
2FLF1107Tiếng Anh B1
3HIS1056Cơ sở văn hoá Việt Nam3
4INE1014Kinh tế học đại cương2
5HIS1100Lịch sử Việt Nam đại cương3
6ITS2004Các tổ chức quốc tế2

Xem chi tiết tại đây.