Danh mục tài liệu có tại Phòng tư liệu khoa Quốc tế học

Lượt xem: 734 Ngày đăng: 17/01/2019

Nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho các bạn sinh viên, học viên cao học trong việc tra danh mục sách, Phòng Tư liệu Khoa giới thiệu với các bạn danh mục tài liệu online, tại các địa chỉ sau:
bit.ly/sachtiengViet-PTL-QTH-2016
bit.ly/sachtiengAnh-PTL-QTH-2016
bit.ly/tapchi-PTL-QTH-2016
bit.ly/Khoaluan-Luanvan-PTL-QTH-2016

Phòng tư liệu khoa Quốc tế học: địa chỉ phòng 213 nhà B, khoa Quốc tế học.

Fanpage: https://www.facebook.com/PhongTuLieuKhoaQuocTeHoc/

Trợ lý tư liệu của khoa: ThS.Hồ Thu Thảo. (Email: hothuthao.hlu@gmail.com )

Trong thời gian học tập của sinh viên, sẽ có lịch trực của thư viện. Các bạn sinh viên, học viên cao học có thể xem danh mục tài liệu trước, sau đó lên khoa mượn tài liệu.