Chương trình đào tạo

Đề cương tóm tắt các học phần

An ninh con người Các cường quốc châu Âu Các nước Bắc Âu Các tổ chức quốc tế khu vực châu Mỹ Các tổ chức quốc tế Các vấn đề toàn cầu Canada và Mỹ Latin Chính sách đối ngoại EU Đàm phán Quốc tế Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh Hệ thống chính trị […]

Tiến trình đào tạo bậc cử nhân khoa Quốc tế học

Chương trình đào tạo của khoa Quốc tế học được ban hành năm 2015, áp dụng từ khóa 60. Để giúp các bạn sinh viên theo dõi được tiến trình học tập, đồng thời có thể thu xếp được việc học, khoa Quốc tế học xin gửi bản tiến trình đào tạo qua 8 học […]

Chương trình đào tạo đại học ngành Quốc tế học, ban hành năm 2015

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Quốc tế học, ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Xem bản đầy đủ tại đây: 1. CTĐT Khoa Quốc tế học (14.8.2015)_Last version 2015 1. Một số thông tin về […]

Chuẩn đầu ra của ngành Quốc tế học

Ngày 30/9/2015, ĐHQGHN ban hành văn bản số 3596/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành các chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT đó. Khoa Quốc tế học xin giới thiệu về chuẩn đầu ra của ngành Quốc tế học theo quyết định. – Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Quốc tế học […]

Bản mô tả Chương trình đào tạo khoa Quốc tế học năm 2015

Nhằm giúp các thầy, cô và sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình học tập tại khoa Quốc tế học, Khoa Quốc tế học xin giới thiệu Bản mô tả CTĐT của khoa. Bản mô  tả được thực hiện dựa trên Chương trình đào tạo ngành Quốc tế học được ban hành theo Quyết […]