Thông báo

Lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên QH-2019-X sau khi nhập học

Khoa Quốc tế học xin thông báo một số công việc đầu năm học cho khóa 64 Quốc tế học 1. “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên” – Thời gian: cả ngày 26/8/2019 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00). – Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E. 2. Khám […]

Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Căn cứ công văn số 2163/ĐHQGHN-ĐT, ngày 12/7/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình công tác đào tạo năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ban hành lịch trình đào tạo năm học 2019 – 2020. Khoa […]

Thông tin học liệu các học phần

Danh sách các tài liệu bắt buộc và tham khảo theo các học phần của khoa Quốc tế học: Thông tin học liệu _Quốc tế học    

Khóa K59 Quốc tế học đi thực tế hè 2017 tại Trung Quốc

Được sự đồng ý của nhà trường và kế hoạch năm học, từ ngày 7/7-12/7/2017, lớp QH-2014-X (khóa K59) của khoa Quốc tế học đã tổ chức chuyến thực tập, thực tế tại Nam Ninh và Quế Lâm (Trung Quốc). Thực tập, thực tế là học phần bắt buộc của sinh viên khoa Quốc tế […]

Đại sứ Ireland chúc mừng những tân sinh viên đầu tiên của chuyên ban Nghiên cứu Phát triển Quốc tế

Ngày 17/9/2018, bà Đại sứ Cáit Moran của nước Cộng hòa Ireland và GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) đã tham dự buổi gặp mặt chào đón lứa sinh viên đầu tiên của ngành Nghiên cứu Phát triển Quốc tế thuộc Khoa Quốc tế học. Bộ môn Nghiên cứu Phát triển Quốc tế […]