Thủ tục-Biểu mẫu

Hướng dẫn trích dẫn trong ấn phẩm khoa học

Xin mời tham khảo Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại ĐHQGHN số 3123/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/9/2018. Link: Hướng dẫn trích dẫn các ấn phẩm tại ĐHQGHN        

Biểu mẫu cho Cố vấn học tập và sinh viên

Khoa Quốc tế học xin giới thiệu với thầy, cô và các bạn sinh viên cuốn sổ tay Nghiệp vụ Đào tạo (dành cho cố vấn học tập) và các biểu mẫu cần thiết cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập tại trường ĐH KHXH và NV. Xem chi tiết Sổ tay […]

Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên

Khoa Quốc tế học xin gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên các vấn đề liên quan đến khóa luận tốt nghiệp. Xin vui lòng xem ở file đính kèm dưới đây Huong dan giao, danh gia KLTN dai hoc (final)_2018