Chương trình đào tạo

Chương trình thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, khoa Quốc tế học

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của khoa Quốc tế học (trường ĐHKHXH và NV) được ban hành theo quyết định số 3889/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 14/10/2015. Tên chuyên ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế (International Relations) Mã số chuyên ngành đào tạo: […]