Thông báo

Chương trình thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu của ĐH Việt-Nhật 2019

Ngày 23/2/2019, Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức sự kiện VJU OPEN CAMPUS nhằm mang đến cho các học viên tiềm năng, phụ huynh và những người quan tâm trải nghiệm thực tế về môi trường học tập, nghiên cứu tại trường. Thời gian: 8:30 – 13:30, thứ Bảy, […]

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019

Ngày 15/1/2019, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 129/HD-ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN. Theo đó, năm 2019, ĐHQGHN tổ chức 2 đợt tuyển sinh sau đại học. Đợt 1 thi tuyển vào các ngày 20 và 21/4/2019, tổ chức đánh giá hồ sơ […]