Thủ tục-Biểu mẫu

Danh sách luận văn thạc sỹ Quốc tế học

Danh sách luận văn cao học các khóa (có ghi chú bảo vệ) xem chi tiết tại đây.

Thủ tục xin kéo dài thời gian học tập cho học viên (từ khóa 2017)

Để thuận tiện trong việc quản lý và ra quyết định kéo dài thời gian đào tạo kịp thời tới các Học viên, khoa Quốc tế học xin giới thiệu quy trình cụ thể như sau: 1. Trước khi hết thời gian đào tạo chính thức 02 tháng, HV làm đơn xin kéo dài thời […]

Hướng dẫn trích dẫn trong ấn phẩm khoa học

Xin mời tham khảo Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại ĐHQGHN số 3123/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/9/2018. Link: Hướng dẫn trích dẫn các ấn phẩm tại ĐHQGHN        

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

Khoa Quốc tế học gửi tới các học viên đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế mẫu đề cương luận văn thạc sĩ để thuận tiện trong quá trình học tập. Xem và tải file tại đường link dưới đây: 1. Mẫu đề cương luận văn thạc sỹ (áp dụng 2020) […]

Đơn xin miễn học ngoại ngữ (Dành cho HVCH)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN về “Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội”. Học viên đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn (từ phần 2.2.2. […]