Thông báo

Thống kê điểm trúng tuyển Đại học ngành Quốc tế học giai đoạn 2012-2019

Khoa Quốc tế học xin giới thiệu với các bạn thí sinh bản thống kê điểm trúng tuyển vào ngành Quốc tế học từ năm 2012-2018 để làm căn cứ tham khảo. Giai đoạn 2012-2014 – Trong giai đoạn này, Nhà trường xét tuyển kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy do […]

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019

Ngày 15/1/2019, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 129/HD-ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN. Theo đó, năm 2019, ĐHQGHN tổ chức 2 đợt tuyển sinh sau đại học. Đợt 1 thi tuyển vào các ngày 20 và 21/4/2019, tổ chức đánh giá hồ sơ […]

NCS đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quốc tế học

Nghiên cứu sinh Lê Lêna là nghiên cứu sinh (NCS) đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 7/9/2017 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), NCS Lê Lêna đã bảo vệ […]