Tuyển sinh

Giới thiệu ngành Quốc tế học

Học ngành Quốc tế học để làm gì? + Để tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ về các quốc gia và dân tộc trên thế giới. + Để biết được thế giới quanh bạn đang vận động như thế nào và có cách thức ứng xử phù hợp, hiệu quả. Khoa Quốc […]