Đề cương tóm tắt các học phần

Lượt xem: 313 Ngày đăng: 10/03/2019

 1. An ninh con người
 2. Các cường quốc châu Âu
 3. Các nước Bắc Âu
 4. Các tổ chức quốc tế khu vực châu Mỹ
 5. Các tổ chức quốc tế
 6. Các vấn đề toàn cầu
 7. Canada và Mỹ Latin
 8. Chính sách đối ngoại EU
 9. Đàm phán Quốc tế
 10. Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh
 11. Hệ thống chính trị pháp luật Châu Âu
 12. Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ
 13. Hệ thống kinh tế EU
 14. Hệ thống pháp luật Việt Nam
 15. Hỗ trợ nhân đạo
 16. Hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam-EU
 17. Kinh tế phát triển
 18. Khu vực Đông Âu
 19. Khu vực học
 20. Kinh doanh quốc tế
 21. Kinh tế học quốc tế
 22. Lịch sử – Văn hóa Hoa Kỳ
 23. Lịch sử quan hệ quốc tế
 24. Lịch sử và văn hóa Châu Âu
 25. Luật nhân đạo quốc tế
 26. Luật Quốc tế
 27. Một số vấn đề tôn giáo đương đại
 28. Nghiệp vụ công tác đối ngoại
 29. Ngoại giao văn hóa
 30. Nhập môn châu Âu học
 31. Nhập môn quan hệ quốc tế
 32. Nhóm lợi ích
 33. Pháp luât thương mại quốc tế
 34. Phát triển bền vững
 35. Phương pháp Nghiên cứu Quốc tế
 36. Quan hệ công chúng
 37. Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ
 38. Quan hệ đối ngoại Việt Nam
 39. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
 40. Quản lý dự án phát triển
 41. Quản trị kinh doanh
 42. So sánh văn hóa
 43. Thể chế chính trị thế giới
 44. Tiếng Anh chuyên ngành 1
 45. Tiếng Anh chuyên ngành 2
 46. Tiếng Anh chuyên ngành 3
 47. Tiếng Anh chuyên ngành 4
 48. Tiếng Anh chuyên ngành 5
 49. Tiếp xúc Liên văn hóa
 50. Tổng quan kinh tế các nước châu Mỹ
 51. Trung Đông và châu Phi