Điều Khoản Sử Dụng

Trang web khoaquoctehoc.edu.vn hoạt động dưới sự quản lý của chúng tôi. Trang web này cung cấp các tài liệu học tập và thông tin liên quan đến lĩnh vực Quốc tế học và các chủ đề liên quan.

Khi truy cập và sử dụng trang web của Quốc tế học Edu, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web.

1. Bản quyền và Sử dụng

Bản quyền: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm tài liệu học tập, bài viết, hình ảnh, và tất cả thông tin khác, được bảo vệ bởi luật bản quyền và thuộc sở hữu của Quốc tế học Edu hoặc các bên sở hữu khác khi được xác định rõ. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tái sản xuất, hoặc sử dụng nội dung trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác.

Sử dụng cá nhân: Trang web khoaquoctehoc.edu.vn được cung cấp để hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu cá nhân. Bạn có quyền truy cập và tải về tài liệu để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

2. Chất lượng và Tính chính xác

Chất lượng kiến thức: Chúng tôi cam kết cung cấp kiến thức chất lượng cao và cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sử dụng sai hoặc không chính xác của thông tin trên trang web. Bạn nên tự chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính chính xác và phù hợp của thông tin trước khi áp dụng vào mục đích của mình.

3. Sử dụng tài liệu và Công cụ Học tập

Sử dụng tài liệu: Khi sử dụng tài liệu học tập và công cụ học tập trên trang web, bạn đồng ý sử dụng chúng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Bạn không được phép sử dụng tài liệu này cho mục đích thương mại, phân phối rộng rãi, hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Tài liệu tham khảo: Một số tài liệu trên trang web có thể được sử dụng như là tài liệu tham khảo. Bạn nên tuân thủ các quy định và chuẩn mực tham khảo tương ứng khi sử dụng chúng trong các bài viết, luận án, và công trình nghiên cứu cá nhân.

4. Bảo mật và Thông tin Cá nhân

Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu hiện hành. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và sử dụng một cách an toàn, chỉ khi bạn cung cấp thông tin này trong các trường hợp cần thiết, chẳng hạn như đăng ký tài khoản.

5. Thay Đổi và Hủy bỏ

Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo trên trang web khi có sự thay đổi. Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.

Hủy bỏ: Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ trang web hoặc tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc gây nguy cơ cho hoạt động của trang web.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ trên trang web.

Cảm ơn bạn đã sử dụng khoaquoctehoc.edu.vn. Chúng tôi rất mong muốn bạn có trải nghiệm học tập và nghiên cứu tích cực trên trang web của chúng tôi và tuân theo các quy định và quy định này để đảm bảo môi trường học tập an toàn và hiệu quả cho tất cả các thành viên của cộng đồng chúng tôi.

rí Tuệ

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Quý khách chỉ được sử dụng nội dung này cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Sử Dụng Trang Web

Quý khách cam kết sử dụng trang web này một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Quý khách không được sử dụng trang web này để phân phối các nội dung bất hợp pháp, gây hại hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và không lạm dụng thông tin của người khác trên trang web này.

Thay Đổi Điều Khoản

Chung tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Quý khách nên kiểm tra lại điều khoản và điều kiện này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Quyền Riêng Tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Quý khách có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo vệ quyền riêng tư tại trang web này.

Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của trang web này, quý khách nên dừng sử dụng trang web.