Giảng viên khoa Quốc tế học bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Lượt xem: 172 Ngày đăng: 09/01/2019

Ngày 9/6/2018, tại phòng bảo vệ luận án của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô Vũ Thị Anh Thư (giảng viên, phó trưởng khoa Quốc tế học) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000-2015)”. Luận án tiến sĩ thuộc chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (mã số 62 31 02 06), do PGS.TS.Hoàng Phước Hiệp hướng dẫn.

Chủ tịch Hội đồng là GS.TS.Nguyễn Văn Kim cùng 6 thành viên khác đều là các chuyên gia và nhà khoa học đến từ trường Đại học KHXH và NV, Đại học sư phạm Hà Nội, viện nghiên cứu Đông Nam Á, Bộ Quốc phòng đã tổ chức, điều hành buổi bảo vệ luận án.

Sau khi nghe NCS.Vũ Thị Anh Thư trình bày những điểm mới của luận án, trả lời các câu hỏi, các nhà khoa học đã nhận xét về luận án. Các bản nhận xét đều khẳng định: luận án tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành quan hệ Quốc tế , không bị trùng lặp với các công trình đã công bố. Đặc biệt, luận án đã Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên, chỉ ra các đặc điểm của hệ thống thiết chế của Liên hợp quốc tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế; Làm rõ cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên của Liên hợp quốc trong giai đoạn 2000-2015; Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả của hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên, các thách thức và cơ hội của hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như dự báo về vai trò của Liên hợp quốc đối với hoạt động hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên trong tương lai.; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để tăng cường tính hiệu quả cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

Với những đóng góp của luận án, căn cứ phần trình bày và trả lời câu hỏi của NCS, cả 7/7 thành viên hội đồng đều nhất trí bỏ phiếu thông qua luận án tiến sĩ với mức đánh giá Xuất sắc và đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận học vị, cấp bằng tiến sĩ Quốc tế học cho NCS.Vũ Thị Anh Thư.

NCS.Vũ Thị Anh Thư là 1 trong 10 học viên khóa đầu tiên của bậc đào tạo tiến sĩ khoa Quốc tế học (khóa 2014). Hiện nay khóa 2014 đã có 6/10 NCS bảo vệ luận án tiến sĩ và đều đạt loại xuất sắc. Bên cạnh đó, NCS.Vũ Thị Anh Thư cũng là giảng viên của khoa Quốc tế học (trường ĐH KHXH và NV).

Xin chúc mừng khoa Quốc tế học và cá nhân cô Vũ Thị Anh Thư.