Giới thiệu chung

Khoa QTH được thành lập theo Quyết định số 436/TCCB ngày 21 tháng 10 năm 1995 của Giám đốc ĐHQGHN. Sau hơn 20 năm phấn đấu kiên trì liên tục với quyết tâm cao, đội ngũ GV và SV đã xây dựng Khoa và ngành QTH từ một đơn vị đào tạo hoàn toàn mới mẻ, chưa có tên tuổi trở thành một địa chỉ tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, được xã hội thừa nhận và có bản sắc riêng. Đó là tập trung nghiên cứu các vấn đề quốc tế mang tính khu vực, do đó việc giảng dạy và NCKH được thiết kế theo định hướng liên ngành (lịch sử, luật pháp, kinh tế, văn hóa, quan hệ quốc tế) và kết hợp yếu tố quốc tế và quốc gia, gắn liền với vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; gắn những vấn đề toàn cầu, khu vực với vấn đề của Việt Nam; giữa những vấn đề lý thuyết với thực tiễn xã hội và phát triển đất nước.

Về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu: Là một đơn vị thành viên của Trường ĐHKHXH&NV, Khoa QTH có trách nhiệm định hướng các hoạt động giảng dạy và NCKH phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chung của Trường, đó là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ nghiên cứu các vấn đề quốc tế, góp phần tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế. Khoa QTH tích cực nâng cao trình độ đội ngũ GV và cải tiến chất lượng NCKH nhằm góp phần đưa Trường ĐHKHXH&NV trở thành đại học nghiên cứu đủ điều kiện xếp hạng trong khu vực và thế giới.

– Về tổ chức: Cho tới năm 2019, Khoa QTH có 18 GV và 1 chuyên viên, trong đó có 2 GS, 3 PGS, 8 TS và 6 Th.S đang làm NCS. Ngoài ra, Khoa luôn nhận sự cộng tác giảng dạy của đội ngũ GV kiêm nhiệm hay thỉnh giảng có trình độ và uy tín từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Họ là những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và NCKH của Khoa QTH

Về đào tạo: Tính đến nay, Khoa QTH đang xây dựng và vận hành 2 CTĐT cử nhân – CTĐT hệ Chuẩn và CTĐT hệ Chất lượng cao (theo thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), 1 CTĐT thạc sỹ, 1 CTĐT tiến sỹ. Trong giai đoạn 5 năm (2013-2018), Khoa đã có 464 SV tốt nghiệp hệ cử nhân, 159 học viên cao học hoàn thành chương trình Th.S và 7 NCS được công nhận học vị TS

– Về nghiên cứu khoa học: Đội ngũ GV Khoa QTH luôn tích cực tham gia các hoạt động NCKH với nhiều bài báo, các bài nghiên cứu được công bốtrong các tạp chí và tham luận hội thảo ở trong nước và quốc tế. Chỉ trong 5 năm gần đây, các GV đã thực hiện 6 đề tài các cấp, xuất bản 12 đầu sách, 93 bài tạp chí.

– Về hợp tác quốc tế: Khoa đã xây dựng quan hệ hợp tác tin cậy và hiệu quả với nhiều trường đại học của Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ai-len cùng nhiều cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Ford, Quỹ châu Á, Quỹ Konrad Adenauer, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Quỹ Rosa Luxemburg, Viện Goethe (Đức). Với sự giúp đỡ của Quỹ Ford, Khoa đã cùng Học viện Ngoại giao và Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh hình thành mạng lưới nghiên cứu và đào tạo quan hệ quốc tế/quốc tế học. Với sự giúp đỡ của Quỹ Irish Aid thuộc Đại sứ quán Ai-len, Khoa đã có quan hệ hợp tác với University College Cork để xây dựng chương trình và bài giảng cho bộ môn mới thành lập là Nghiên cứu phát triển quốc tế.

Về chính sách chất lượng và đảm bảo chất lượng: Khoa QTH thực hiện đầy đủ các chủ trương và chính sách chất lượng và đảm bảo chất lượng của Trường ĐHKHXHNV và ĐHQGHN.

Các GV có ý thức rà soát, cập nhập nội dung giảng dạy. Các hoạt động giảng dạy đều hướng tới đối tượng SV làm trung tâm, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường các giờ thảo luận, tự học nhằm giúp SV chủ động học, khuyến khích SV tìm tòi nghiên cứu và nêu ra các vấn đề mới.

Khoa QTH thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế hoặc dự các buổi thuyết trình của các học giả nước ngoài. Đây là dịp để các GV có điều kiện tham dự và trình bày các bài nghiên cứu, giao lưu với các học giả ở trong và ngoài nước. SV của Khoa QTH cũng có nhiều cơ hội tham gia các hội thảo khoa học quốc tế và các buổi thuyết trình như vậy. Những sự kiên này đã giúp cho các em có động lực tham gia NCKH và hình thành các ý tưởng nghiên cứu, mạnh dạn tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người nước ngoài.

Khoa QTH đã xây dựng được một nguồn học liệu và tài liệu tham khảo phong phú bằng tiếng Việt và Anh cho SV tham khảo.