Giới thiệu ngành Quốc tế học

Lượt xem: 43 Ngày đăng: 18/05/2020

Học ngành Quốc tế học để làm gì?

+ Để tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ về các quốc gia và dân tộc trên thế giới.
+ Để biết được thế giới quanh bạn đang vận động như thế nào và có cách thức ứng xử phù hợp, hiệu quả.

Khoa Quốc tế học sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn với 4 chuyên ngành chính là Quan hệ quốc tế, Châu Âu học, Châu Mĩ học và Nghiên cứu Phát triển Quốc tế. Tham gia học tập tại Khoa, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quốc tế học như: Lí luận và Lịch sử Quan hệ quốc tế, Khu vực học, Kinh tế quốc tế, Luật pháp quốc tế, Lịch sử và văn hoá các quốc gia hàng đầu thế giới như Mĩ, Liên minh châu Âu – EU, và nhiều kĩ năng như Nghiệp vụ văn phòng đối ngoại, Báo chí truyền thông, Quản trị kinh doanh… Với kiến thức đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, bạn có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ quốc tế do Khoa tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo khác trong nước hoặc ngoài nước.

Ngành Quốc tế học bao gồm 2 Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuẩn và Chương trình đào tạo Chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng

Thông tin tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (xem tại: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/).

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

1.Thông tin chung

– Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quốc tế học

+ Tiếng Anh: International Studies

– Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 04 năm.

– Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quốc tế học

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in International Studies

– Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

– Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quốc tế học có mục tiêu chung là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/ quan hệ quốc tế.

– Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu đào tạo cụ thể là trang bị cho sinh viên vừa có kiến thức đại cương về các ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa có kiến thức chuyên sâu về ngành Quốc tế học. Với 4 hướng chuyên ngành chính là Quan hệ quốc tế, Châu Âu học, Châu Mĩ học và Nghiên cứu phát triển Quốc tế, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quốc tế học như: Lí luận và Lịch sử Quan hệ quốc tế, Khu vực học, Kinh tế quốc tế, Luật pháp quốc tế, Lịch sử và văn hoá các quốc gia hàng đầu thế giới như Mĩ, Liên minh châu Âu – EU, và nhiều kĩ năng như Nghiệp vụ văn phòng đối ngoại, Báo chí truyền thông, Quản trị kinh doanh… Với kiến thức đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ quốc tế do Khoa tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo khác trong nước hoặc ngoài nước.

3. Mô tả chi tiết Chương trình đào tạo: Xem tại đây

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

1.Thông tin chung

– Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quốc tế học

+ Tiếng Anh: International Studies

– Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân chất lượng cao

– Thời gian đào tạo: 04 năm.

– Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quốc tế học (Chương trình đào tạo )chất lượng cao

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in International Studies (Honors Program)

– Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

– Mục tiêu chung: Mục tiêu của Chương trình là đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Quốc tế học có chất lượng cao, có năng lực thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại và các vấn đề quốc tế.

– Mục tiêu cụ thể: Sản phẩm đào tạo được cung cấp một cách có hệ thống và nâng cao các kiến thức về lý luận quốc tế học; kiến thức về quan hệ quốc tế và những khoa học liên ngành khác như khác như pháp luật, kinh tế – tài chính, tâm lý, khoa học quản lý, thông tin học, lưu trữ học… Sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nền tảng để phù hợp định hướng nghề nghiệp liên quan. Đặc biệt sự vượt trội về khả năng ngoại ngữ giúp sinh viên có thể bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ cũng như ứng dụng khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, học tập, công tác sau  này;

Sản phẩm đào tạo là những người có kỹ năng cao về đối ngoại; có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính và tư vấn chính sách; có kỹ năng ở mức độ cao về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc khi làm việc theo nhóm;

Sản phẩm đào tạo có năng lực cao về phân tích, so sánh và đánh giá; có khả năng tổ chức một cách sáng tạo, thực hiện mục tiêu của tổ chức;

Sản phẩm đào tạo có năng lực nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau thuộc quốc tế học, đồng thời có năng lực phát hiện những vướng mắc về lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế, đề ra các mô hình và giải pháp để khắc phục những vướng mắc đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu quả của các công tác đối ngoại, ngoại giao, hợp tác.

3. Mô tả chi tiết Chương trình đào tạo: Xem tại đây

 

(*) So sánh chi tiết Chương trình đào tạo Chuẩn và Chương trình đào tạo Chất lượng cao: Xem tại đây