Giới thiệu sách

Lượt xem: 70 Ngày đăng: 02/03/2021

“Social Science Research: Principles, Methods, and Practices” by Anol Bhatacherjee, tiếng Việt “Nghiên cứu Khoa học xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực hành” do Phan Viết Phong và Cao Ngọc Anh dịch.
Chúng ta quan tâm đến viết và đăng bài trong các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Để viết được bài thì tất nhiên phải có dữ liệu và để có được dữ liệu có độ tin cậy và độ giá trị thì nghiên cứu phải được thiết kế và triển khai một cách bài bản; mỗi khâu, mỗi bước phải đảm bảo những chuẩn mực nhất định.
Với các nhà nghiên cứu trẻ, khi bạn dự định một nghiên cứu, có thể là một đề tài luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ mà cảm thấy rất mung lung, không biết phải bắt đầu từ đâu… Có thể cuốn sách này sẽ giúp được gì đó cho bạn. Một điểm rất thuận lợi là cuốn sách có bản tiếng Việt.
Tên cuốn sách là về khoa học xã hội, tuy nghiên các ngành khoa học khác cũng có thể tìm thấy những điểm hữu ích mà cuốn sách mang lại.
Chúc các bạn thành công.
 
(Source: https://www.facebook.com/100028884365492/posts/533662180939923/)