Học bổng cao học tại Trường Đại học Thammasat, Thái Lan năm 2019

Lượt xem: 471 Ngày đăng: 26/03/2019

1. Loại học bổng: Học bổng cao học (toàn phần) / Học bổng bán phần (Master of Arts)   
maps.thammasat@gmail.com
2. Chuyên ngành: Asia-Pacific Studies (International Program) 
3. Điều kiện apply:
– Sinh viên có khả năng tốt về tiếng Anh, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết (có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, từng tham gia các hoạt động, chương trình giao lưu, trao đổi học tập ở nước ngoài là một ưu thế).
– Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp bậc Đại học.
– Có kiến thức chuyên ngành về Châu Á học, Khu vực học, có mục tiêu rõ ràng về hướng nghiên cứu nếu nhận được học bổng.
4. Hình thức và thời hạn apply:
– Apply học bổng trực tiếp qua link: https://goo.gl/vdxK8G 
– Deadline: 30/4/2019
5. Lịch phỏng vấn: dự kiến phỏng vấn 2 đợt qua hình thức online (skype) (đợt 1: 30/4/2019 – 15/5/2019 và đợt 2: sau 15/5/2019)
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xem thêm tại link sau: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Tu0A9D69yryuABGu_kQrLs6xiPo9eGS6?usp=sharing