Học bổng Thạc sĩ tại UCC (Ireland)

Lượt xem: 204 Ngày đăng: 26/04/2019

University College Cork (UCC) hiện đang có Học bổng Thạc sỹ về An ninh Lương thực dành cho các sinh viên mong muốn tham gia khóa này năm 2019-2020.
Điều kiện:

  • GPA đại học 3/4 hay 7/10
  • IELTS 6.5 (không điểm kỹ năng nào dưới 6)
  • Có điều kiện kinh tế tự trang trải các phần nhỏ mà Học bổng không chi trả

Thạc sĩ của UCC là 1 năm (12 tháng, từ tháng 9/2019-9/2020). Sau khi tốt nghiệp, các bạn được phép ở lại Ireland 2 năm.

Hiện tại kinh tế của Ireland đang phát triển rất tốt. Đồng thời, Brexit sẽ khiến nhiều công ty rời Anh (London) sang Ireland (Dublin và Cork) để có thể tiếp cận thị trường EU. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội để ở lại làm việc và lấy kinh nghiệm quốc tế.