Hướng dẫn làm niên luận cho sinh viên khoa Quốc tế học

Lượt xem: 343 Ngày đăng: 16/08/2019

Theo tiến trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, học phần Niên luận thường được mở vào học kì 1 hàng năm, chủ yếu dành cho sinh viên năm thứ 3.

Có một số lưu ý với các bạn sinh viên:

  1. Chú ý mã học phần của ngành Quốc tế học: ITS 4058 (vì các khoa khác cũng có học phần Niên luận)
  2. Học phần này, sinh viên không phải lên lớp thường xuyên. Khoa sẽ cử cố vấn học tập hướng dẫn các bạn 1 buổi về cách thức làm việc.
  3. Các bạn sinh viên sẽ chia thành các nhóm và có 1 giáo viên hướng dẫn riêng. Mỗi nhóm từ 5-7 sinh viên (trợ lý đào tạo sẽ thông báo cụ thể hàng năm). Các nhóm phân công trưởng nhóm và chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn khi có danh sách từ khoa gửi xuống.
  4. Cách thức làm việc và quy cách làm Niên luận sẽ do giáo viên phụ trách từng nhóm hướng dẫn.
  5. Các thầy/cô giáo hướng dẫn nộp điểm và bài của sinh viên về khoa trước 31/12 hàng năm.

Các bạn tải file hướng dẫn làm Niên luận Tại đây: http://www.mediafire.com/file/ai35swgmcc9qk91/Huong_dan_lam_Nien_luan_QTH.rar/file