Hướng dẫn trích dẫn trong ấn phẩm khoa học

Lượt xem: 290 Ngày đăng: 29/05/2019

Xin mời tham khảo Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại ĐHQGHN số 3123/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/9/2018.

Link: Hướng dẫn trích dẫn các ấn phẩm tại ĐHQGHN