Kỹ năng viết bài báo khoa học (Kha Thái Đức)

Lượt xem: 242 Ngày đăng: 08/04/2019

Kha Thái Đức (Ted Knoy) – Đại Học Quốc Gia Giao Thông (Đài Loan) đã dạy viết tiếng Anh kỹ thuật trong các trường đại học ở Đài Loan hơn hai mươi năm. Ông là tác giả của mười bốn cuốn sách về viết tiếng Anh kỹ thuật và chuyên nghiệp. Ông đã thành lập một trung tâm viết tiếng Anh tại trường đại học Y Yunpei đồng thời cũng là giảng viên toàn thời gian tại trường. Ông đã chỉnh sửa trên 55,000 bài viết cho việc đăng báo nghiên cứu khoa học từ năm 1989. Ông là cũng nhà biên tập tiếng anh cho một số tạp chí về khoa học, kỹ thuật và y học của Đài Loan.

Khoa Quốc tế học xin giới thiệu phần bài giảng của ông về việc phát triển kỹ năng viết bài báo khoa học với tiêu đề:

Viết Tiếng Anh Học Thuật – Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

Tham khảo link dưới đây để xem thêm về bài giảng:

Kỹ năng viết bài báo khoa học