Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Lượt xem: 240 Ngày đăng: 15/08/2019

Căn cứ công văn số 2163/ĐHQGHN-ĐT, ngày 12/7/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình công tác đào tạo năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ban hành lịch trình đào tạo năm học 2019 – 2020.

Khoa Quốc tế học xin thông báo với thầy, cô và sinh viên “Lịch trình đào tạo Đại học năm học 2019- 2020” với các mốc thời gian chính như sau:

–  Từ ngày 22-23/08/2019: Sinh viên khóa QH-2019-X nhập học

–  Ngày 03/09/2019: Sinh viên bắt đầu học tập học kỳ I

–  Ngày 05/09/2019: Xét tuyển sinh các CTĐT chất lượng cao khóa 2019

–  Ngày 07/09/2019: Khai giảng năm học 2019 – 2020 (bậc đại học)

–  Ngày 29/12/2019: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ (đợt 2) năm 2019

–  Ngày 06/01/2020: Sinh viên bắt đầu học tập học kỳ II

–  Ngày 24/01 đến 02/02/2020: Cán bộ Nghỉ tết Nguyên đán Canh tý

–  Ngày 17/01 đến 05/02/2020: Sinh viên Nghỉ tết Nguyên đán Canh tý

–  Ngày 29/06/2020: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2020

–  Trước 01/7/2020: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ (đợt 1) năm 2020