Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Lượt xem: 433 Ngày đăng: 28/08/2020

Căn cứ công văn số 2175/ĐHQGHN-ĐT, ngày 29/7/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình công tác đào tạo năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành lịch trình đào tạo năm học 2020 – 2021 với một số mốc thời gian chủ yếu như sau:

 • Từ ngày 22/9 – 27/9/2020: Xét tuyển sinh đại học chính quy năm 2020
 • Ngày 17/10 – 18/10/2020: Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020
 • Từ ngày 28/9-4/10/2020: Sinh viên khóa QH-2020 xác nhận và nhập học
 • Ngày 21/9/2020: Sinh viên khóa QH-2019, QH-2018, QH-2017 bắt đầu học tập học kỳ I
 • Ngày 12/10/2020: Sinh viên khóa QH-2020 bắt đầu học kỳ I
 • Ngày 15/10/2020: Xét tuyển sinh CTĐT chất lượng cao khóa QH-2020
 • Ngày 18/10/2020: Khai giảng năm học 2020 – 2021 (bậc đại học)
 • Trước ngày 31/12/2020: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ (đợt 2) năm 2020
 • Từ ngày 12/02 – 18/02/2021: Cán bộ Nghỉ tết Nguyên đán
 • Từ ngày 10/02 – 20/02/2021: Sinh viên Nghỉ tết Nguyên đán
 • Tháng 4/2021: Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021
 • Ngày 30/07/2021: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2021
 • Trước ngày 31/7/2021: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ (đợt 1) năm 2020