Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực hành (bản dịch)

Lượt xem: 197 Ngày đăng: 26/08/2019

Nguyên tác: Social science research: principles, methods and practices của TS. Anol Bhattacherjee (2012), University of South Florida, Mỹ.

Người dịch: Phan Viết Phong, Cao Ngọc Anh

 

Xin mời các bạn tham khảo tài liệu theo link dưới đây:

NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI_NGUYÊN TẮC – PHƯƠNG PHÁP – THỰC HÀNH