Đề tài & Hội thảo khoa học

Tọa đàm: Đổi mới, nâng cao phương pháp giảng dạy tích cực

          Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, cuối tháng 1/2021, khoa Quốc tế học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học: Đổi mới, nâng cao phương pháp giảng dạy tích cực. Tham dự buổi tọa đàm có đầy đủ các cán bộ, giảng viên khoa Quốc tế học và […]

Các tọa đàm và hội thảo khoa học do Khoa Quốc tế học tổ chức (2013-2018)

  STT TÊN HỘI THẢO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐỐI TÁC          1.           Phát huy quyền làm chủ của người dân ở khu vực Đông Á: Nhìn từ góc độ so sánh 28-29/6/2018 Trường ĐH KHXH&NV Konrad Adenauer Stiftung          2.           Đô thị hóa và phát triển: Cơ hội và thách thức đối […]