NCKH của Sinh viên

Danh sách NCKH sinh viên 2020-2021

Mời xem danh sách các công trình Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quốc tế học năm học 2020-2021 tại đây

Danh sách giải thưởng NCKH SV khoa QTH năm học 2019-2020

Xin chúc mừng các bạn sinh viên khoa Quốc tế học đã hoàn thành xuất sắc Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2019-2020. Danh sách cụ thể xin xem tại đây.

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2019

(ảnh: Nguyên Thìn, Hiền) Chiều ngày 26/03/2018, tại phòng hội thảo 307 nhà E (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Khoa Quốc tế học đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019. Đến dự buổi hội nghị năm nay có sự hiện diện của Ban chủ […]

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 2/4/2018, tại phòng hội thảo 302 nhà E (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Khoa Quốc tế học đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018. Đến dự buổi hội nghị có sự hiện diện của Ban chủ nhiệm khoa Quốc tế học, các […]