Thông tin-Tư liệu

Giới thiệu sách

“Social Science Research: Principles, Methods, and Practices” by Anol Bhatacherjee, tiếng Việt “Nghiên cứu Khoa học xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực hành” do Phan Viết Phong và Cao Ngọc Anh dịch. Chúng ta quan tâm đến viết và đăng bài trong các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Để […]

Lịch trực phòng tư liệu học kỳ II (2019-2020)

Thứ Ca Người trực Khóa Điện thoại Hai Sáng Huỳnh Thị Diệu Hoài K63 036.935.9195 Chiều Vũ Khánh Linh K63 096.289.3285 Ba Sáng Vũ Thùy Linh K63 096.224.1777 Chiều Bùi Thu Giang K62 038.819.5663 Tư Sáng Vũ Thị Mai Hương K63 036.384.2540 Chiều Lê Anh Phúc K61 081.770.0398 Năm Sáng Nguyễn Thị Hồ Trang K63 […]

Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực hành (bản dịch)

Nguyên tác: Social science research: principles, methods and practices của TS. Anol Bhattacherjee (2012), University of South Florida, Mỹ. Người dịch: Phan Viết Phong, Cao Ngọc Anh   Xin mời các bạn tham khảo tài liệu theo link dưới đây: NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI_NGUYÊN TẮC – PHƯƠNG PHÁP – THỰC HÀNH

Danh mục tài liệu có tại Phòng tư liệu khoa Quốc tế học

Nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho các bạn sinh viên, học viên cao học trong việc tra danh mục sách, Phòng Tư liệu Khoa giới thiệu với các bạn danh mục tài liệu online, tại các địa chỉ sau: bit.ly/sachtiengViet-PTL-QTH-2016 bit.ly/sachtiengAnh-PTL-QTH-2016 bit.ly/tapchi-PTL-QTH-2016 bit.ly/Khoaluan-Luanvan-PTL-QTH-2016 Phòng tư liệu khoa Quốc tế học: địa chỉ phòng […]