Thông tin-Tư liệu

Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực hành (bản dịch)

Nguyên tác: Social science research: principles, methods and practices của TS. Anol Bhattacherjee (2012), University of South Florida, Mỹ. Người dịch: Phan Viết Phong, Cao Ngọc Anh   Xin mời các bạn tham khảo tài liệu theo link dưới đây: NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI_NGUYÊN TẮC – PHƯƠNG PHÁP – THỰC HÀNH

Danh mục tài liệu có tại Phòng tư liệu khoa Quốc tế học

Nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho các bạn sinh viên, học viên cao học trong việc tra danh mục sách, Phòng Tư liệu Khoa giới thiệu với các bạn danh mục tài liệu online, tại các địa chỉ sau: bit.ly/sachtiengViet-PTL-QTH-2016 bit.ly/sachtiengAnh-PTL-QTH-2016 bit.ly/tapchi-PTL-QTH-2016 bit.ly/Khoaluan-Luanvan-PTL-QTH-2016 Phòng tư liệu khoa Quốc tế học: địa chỉ phòng […]