Sinh viên Quốc tế học hoàn thành xuất sắc Chương trình trại hè YICMG 2019

Lượt xem: 421 Ngày đăng: 26/08/2019

Từ 20/7 đến 28/7/2019, hai nhóm sinh viên thuộc Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã tham gia trại hè về sáng kiến và khởi nghiệp dành cho giới trẻ cho các nước khu vực sông Mekong (Lancang-Mekong Youth Training Camp for Innovation and Entrepreneurship) tại Thanh Hải, Ngọc Thụ (Trung Quốc). Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên về quản trị và phát triển Lưu vực sông Mekong (Youth Innovation Competition on Lancan-Mekong Regions Governance and Development – YICMG) năm 2019 (lần thứ 3).

Xem tin đầy đủ:

http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Sinh-vien-Quoc-te-hoc-hoan-thanh-xuat-sac-Chuong-trinh-trai-he-YICMG-2019-1-702-19155