Cựu Sinh viên

Danh sách cựu sinh viên khoa Quốc tế học đang du học ở nước ngoài

Học kỳ I năm học 2018-2019 đã qua. Trong khi các bạn sinh viên của khoa Quốc tế học đang miệt mài học tập và tổ chức các hoạt động sinh viên sôi nổi thì tại các quốc gia khác không ít các cựu sinh viên của chúng ta đã trải qua ba tháng đầu […]

Danh sách cựu sinh viên của khoa Quốc tế học đang học Sau đại học ở nước ngoài

[Bài viết của Ban liên lạc Cựu sinh viên khoa Quốc tế học] Học kỳ I năm học 2018-2019 đã qua. Trong khi các bạn sinh viên của khoa Quốc tế học đang miệt mài học tập và tổ chức các hoạt động sinh viên sôi nổi thì tại các quốc gia khác không ít […]